แผนกห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด โรงพยาบาลนนทเวชให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคที่ต้องทำหัตถการได้ทุกสาขาตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยฉุกเฉิน


 

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง แผนกห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด โรงพยาบาลนนทเวชให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคที่ต้องทำหัตถการได้ทุกสาขาตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยฉุกเฉิน
ให้บริการผ่าตัดเพื่อการรักษา เกี่ยวกับด้านศัลยกรรมทั่วไป และผ่านกล้องทางศัลยกรรม
 • - สูตินรีเวช ทั่วไป
 • - การผ่าตัดทางนรีเวชผ่านกล้อง
 • - การตรวจและให้บริการผู้ มีบุตรยาก
 • - การผ่าตัดกระดูกหัก ด้วยวิธีการเปิดตามปกติ
 • - การผ่าตัดกระดูกหัก โดยใช้เครื่อง X-Ray กับอุปกรณ์ชนิดพิเศษที่ทำให้แผลมีขนาดเล็ก
 • - การผ่าตัดเปลี่ยนข้อ ซ่อมเอ็น สำหรับข้อเข่า หัวไหล่ต่างๆ
 • - การผ่าตัดสลายต้อ และใส่เลนส์แก้วตาเทียม
 • - การผ่าตัดจอประสาทตา ท่อน้ำตา
 • - การผ่าตัดจุลศัลยกรรม ของสมอง, ไขสันหลัง, หลอดเลือด
 • - การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด
 • - การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ