ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ

ให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจทุกชนิด รวมถึงให้บริการฟื้นฟูและให้คำแนะนำ เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยแพทย์และทีมบุคลากรทางการแพทย์ทำงานร่วมกันเพื่อผลลัพธ์ทางการรักษาที่ดีของผู้ป่วย

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ

   อาการผิดปกติของปอดและระบบทางเดินหายใจ  อาการหายใจลำบาก ไอ แน่นหน้าอก หรือเสมหะมีเลือดปน อาจเป็นอาการที่แสดงถึงความผิดปกติของปอดและระบบทางเดินหายใจ ศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจ ให้บริการดูแลรักษาโรค

โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจทั่วไป
 •  หอบหืด
 •  ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
 •  มะเร็งปอด มะเร็งจากอวัยวะอื่นๆ ที่กระจายมาที่ปอด และมะเร็งของเยื่อหุ้มปอด
 •  การติดเชื้อ เช่น วัณโรค ปอดบวม หลอดลมอักเสบ การติดเชื้อราในปอด
 •  เนื้อเยื่อในปอดอักเสบ (interstitial lung diseases)
 •  ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด และความดันโลหิตสูงในระบบเลือดไหลเวียนในปอด
 •  พยาธิใบไม้ปอดและพยาธิอื่นๆ
 •  โรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ
โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
 •  ปอดอักเสบจากการทำงานที่เกิดจากการสูดหายใจเอาฝุ่นละอองต่างๆ เข้าไป (pneumoconiosis)  
  •  การหายใจรับสารแอสเบสตอสหรือเส้นใยหิน (asbestosis)
  •  การหายใจรับสารซิลิคอนไดออกไซด์หรือฝุ่นทราย (silicosis)
  •  การหายใจรับสารเบริลเลียม (berylliosis)
 •  โรคปอดจากโลหะหนัก เช่น อะลูมิเนียมหรือสารประกอบของอะลูมิเนียม
 •  หอบหืดจากการทำงาน
 •  ปอดอักเสบภูมิไวเกิน (hypersensitivity pneumonitis)
 •  โรคทางเดินหายใจส่วนบนที่เกิดจากสารภูมิแพ้หรือสารระคายเคืองในที่ทำงาน
การตรวจวินิจฉัย

ศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจมีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์สำหรับการวินิจฉัยโรค รวมถึงการยืนยันการวินิจฉัยและประเมินความรุนแรงของโรค เช่น

 •  การตรวจเอกซเรย์ปอด (chest x-ray)
 •  การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)
 •  การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (low-dose computed tomography) เป็นการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้แสงเอกซเรย์น้อยกว่าปกติ เพื่อป้องกันอันตรายจากรังสี และทำให้เห็นภาพชัดเจนแบบ 3 มิติ
 •  การตัดชิ้นเนื้อเพื่อวิเคราะห์ (biopsy)
 •  การส่องกล้องตรวจหลอดลมและการตัดชิ้นเนื้อ (bronchoscopy)
 •  การตรวจสมรรถภาพปอด (pulmonary function testing)
 •  การทดสอบความไวของหลอดลมโดยใช้สารกระตุ้น methacholine
 •  การตรวจสุขภาพการนอนหลับ (sleep test)ใช้ในการวินิจฉัยและประเมินความรุนแรงของโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับ เช่น นอนกรน หายใจลำบาก ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
การรักษา 

แพทย์จะพิจารณาวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายตามภาวะที่ผู้ป่วยมี ความผิดปกติของปอดและระบบทางเดินหายใจ อาทิ

 •  ปอดติดเชื้อ
 •  มะเร็งปอด
 •  เนื้อเยื่อในปอดอักเสบ (interstitial lung diseases)
 •  ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
แนวทางการรักษา
 •  การให้ยาปฏิชีวนะ
 •  การให้ยาสเตียรอยด์และสารอื่นๆ
 •  การให้ยาขยายหลอดลม ยาสเตียรอยด์ ยาต่อต้านการแพ้
การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและร่างกาย

ศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจจะประสานกับศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ในการช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพปอด รวมถึงการบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดโรคปอด เพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดและช่วยเหลือให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ

โปรโมชั่นประจำเดือน