ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ

คลินิกโรคภูมิแพ้ บริการตรวจและรักษาอาการโรคภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจ ที่เกิดขึ้นจากสารที่เรียกว่า สารก่อโรค (Allergen) คลินิกวัณโรค คลินิกโรคหืดหอบ และถุงลมโป่งพอง บริการรักษาโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของหลอดลม การอักเสบของหลอดลม มีผลทำให้เยื่อบุผนังหลอดลมของผู้ป่วย มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารภูมิแพ้และสิ่งแวดล้อมมากกว่าคนปกติ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการ ไอ แน่นหน้าอก หายใจมีเสียงหวีด หรือหอบเหนื่อย โรคหืดหอบพบได้ในคนทุกวัย

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ

ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลนนทเวช มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากสถาบันทั้งในประเทศไทย ที่จะให้บริการตรวจ วินิจฉัย และโรคระบบทางเดินหายใจทุกชนิด รวมถึงให้บริการฟื้นฟูและให้คำแนะนำ เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

คลินิกโรคภูมิแพ้

บริการตรวจและรักษาอาการโรคภูมิแพ้ทุกประเภท ที่เกิดขึ้นจากสารที่เรียกว่า สารก่อโรค (Allergen)

คลินิก นอนกรน

บริการรับการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะขาดอ็อกซิเจนขณะหลับ ซึ่งเป็นสาเหตุของการนอนกรน โดยจะทำการทดสอบการนอนกรน (Sleep Test) โดยทำการรักษาตั้งแต่เริ่มแรกไปจนถึงระยะที่ได้รับการผ่าตัด ซึ่งการผ่าตัดชนิดนี้ จะทำในคนที่มีภาวะเพดานในช่องปากอ่อนผิดปกติ สำหรับการผ่าตัดนี้ ส่วนมากจะทำในกรณีที่เป็นมากเท่านั้น

คลินิกเลิกบุหรี่

บริการให้คำแนะนำรักษาผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ ด้วยโปรแกรมการรักษา โดยแพทย์ที่มีความรู้เฉพาะด้าน ที่พร้อมให้คำแนะนำและรักษาเพื่อการเลิกบุหรี่ได้อย่างถาวร

คลินิกมะเร็งปอด

บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอด โดยการนำ เครื่องมือต่างๆ มาใช้จึงช่วยให้สามารถค้นหารอยโรคในเบื้องต้นได้ เช่น มะเร็งปอด ซึ่งเป็นมะเร็งที่มีโอกาสหายได้น้อย และมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้ยาก ดังนั้นการตรวจพบก่อนด้วยเครื่องมือที่มีความแม่นยำ และแสดงผลได้อย่างชัดเจน สามารถบ่งบอกถึงพยาธิสภาพของอวัยวะนั้นๆ ได้ เช่น Lung Analysis การศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงของก้อนเนื้อผิดปกติในปอด ช่วยให้ง่ายในการวินิจฉัย และการติดตามผล (Follow up)

คลินิกวัณโรค
คลินิกโรคหืดหอบ และถุงลมโป่งพอง

บริการรักษาโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของหลอดลม การอักเสบของหลอดลม มีผลทำให้เยื่อบุผนังหลอดลมของผู้ป่วย มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารภูมิแพ้และสิ่งแวดล้อมมากกว่าคนปกติ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการ ไอ แน่นหน้าอก หายใจมีเสียงหวีด หรือหอบเหนื่อย โรคหืดหอบพบได้ในคนทุกวัย ปัจจัยที่สำคัญทำให้เกิดอาการหือหอบ ได้แก่ ตัวไรฝุ่น ขนสัตว์ แมลงสาบ เชื้อรา มลภาวะ และละอองเกสรพืชต่างๆ ควันบุหรี่ สารเคมีในอาหารบางอย่าง เป็นต้น โรคถุงลมโป่งพองเป็น โรคระบบทางเดินหายใจที่ทรมานและรุนแรงมาก

โปรโมชั่นประจำเดือน