ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ

คลินิกโรคภูมิแพ้ บริการตรวจและรักษาอาการโรคภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจ ที่เกิดขึ้นจากสารที่เรียกว่า สารก่อโรค (Allergen) คลินิกวัณโรค คลินิกโรคหืดหอบ และถุงลมโป่งพอง บริการรักษาโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของหลอดลม การอักเสบของหลอดลม มีผลทำให้เยื่อบุผนังหลอดลมของผู้ป่วย มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารภูมิแพ้และสิ่งแวดล้อมมากกว่าคนปกติ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการ ไอ แน่นหน้าอก หายใจมีเสียงหวีด หรือหอบเหนื่อย โรคหืดหอบพบได้ในคนทุกวัย

ขอบเขตการให้บริการ ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ

ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลนนทเวช มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากสถาบันทั้งในประเทศไทย ที่จะให้บริการตรวจ วินิจฉัย และโรคระบบทางเดินหายใจทุกชนิด รวมถึงให้บริการฟื้นฟูและให้คำแนะนำ เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี