ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ

คลินิกโรคภูมิแพ้ บริการตรวจและรักษาอาการโรคภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจ ที่เกิดขึ้นจากสารที่เรียกว่า สารก่อโรค (Allergen) คลินิกวัณโรค คลินิกโรคหืดหอบ และถุงลมโป่งพอง บริการรักษาโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของหลอดลม การอักเสบของหลอดลม มีผลทำให้เยื่อบุผนังหลอดลมของผู้ป่วย มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารภูมิแพ้และสิ่งแวดล้อมมากกว่าคนปกติ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการ ไอ แน่นหน้าอก หายใจมีเสียงหวีด หรือหอบเหนื่อย โรคหืดหอบพบได้ในคนทุกวัย

ทีมแพทย์

  • นพ.ชายชัญ บุญญาวรกุล

   แผนก
   - ศูนย์ตรวจการนอนหลับ
   - ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินหายใจ
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลวุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาตร์

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาตร์

   อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 09:00 - 17:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 13 ส.ค. 61
   • วันอังคาร 09:00 - 16:00
   • วันพุธ 09:00 - 17:00
   • วันพฤหัสบดี 09:00 - 16:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 28 มิ.ย. 61
   • วันศุกร์ 09:00 - 15:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 20 ก.ค. 61
   • วันเสาร์ 09:00 - 12:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 21 ก.ค. 61 และ 11 ส.ค. 61
  • นพ.ไชยยศ รุ่งเรืองพิทยากุล

   แผนก
   - ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินหายใจ
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาอายุรศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 13:00 - 16:00
   • วันพุธ 13:00 - 16:00
  • ศ.นพ.ประพาฬ ยงใจยุทธ

   แผนก
   - ศูนย์ตรวจการนอนหลับ
   - ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินหายใจ
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสาตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   โรคหอบหืด และภูมิแพ้

   ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับ

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 10:30 - 12:00
   • วันอังคาร 10:30 - 12:00
   • วันพุธ 10:30 - 12:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 20 มิ.ย. 61
   • วันพฤหัสบดี 10:30 - 12:00
   • วันศุกร์ 10:30 - 12:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 22 มิ.ย. 61
   • วันอาทิตย์ 13:30 - 15:30
  • นพ.ปรัชญา ภัสสรานนท์

   แผนก
   - ศูนย์ตรวจการนอนหลับ
   - ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินหายใจ
   การศึกษา

   - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญอนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ  ศิริราชพยาบาล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 08:00 - 17:00
   • วันอังคาร 08:00 - 17:00
   • วันพุธ 08:00 - 17:00
   • วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00
   • วันอาทิตย์ 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 15, 29 ก.ค. 61
  • พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์

   แผนก
   - ศูนย์ตรวจการนอนหลับ
   - ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินหายใจ
   การศึกษา

   - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป ศิริราชพยาบาล
   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญอนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 16:00 - 19:00
   • วันเสาร์ 12:00 - 15:00
  • พญ.สตรีรัตน์ จั่นครุฑ

   แผนก
   - ศูนย์ตรวจการนอนหลับ
   - ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินหายใจ
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตระบบการหายใจ ศิริราชพยาบาล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพฤหัสบดี 17:00 - 21:00
   • วันศุกร์ 17:00 - 21:00
   • วันอาทิตย์ 17:00 - 21:00
  • ศ.นพ.สมชัย บวรกิตติ

   แผนก
   - ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินหายใจ
   การศึกษา

   M.D. University of Medical Sciences

   D.T.M. & H. University of Liverpool, Liverpool, UK

   T.D. University of Wales, Cardiff, UK

   D.Sc.Med University of Medical Sciences

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์

   อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

   Certificate of Perfestionnement de Pneumophtisiologie, University of Paris, France

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 14:00 - 18:00 หมายเหตุ : เฉพาะนัด