ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวช

มะเร็งทางนรีเวช หรือมะเร็งระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี นับว่าเป็นโรคที่เมื่อเป็นแล้วส่งผลกระทบต่อคุณสุภาพสตรีในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ ครอบครัว และสังคม มะเร็งทางนรีเวชที่พบได้บ่อยที่สุด และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของสตรีไทย ได้แก่ มะเร็งปากมดลูก รองลงมาได้แก่ มะเร็งรังไข่ และมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวชโรงพยาบาลนนทเวช จึงเปิดให้บริการ เพื่อวางแผนป้องกัน ตรวจสืบค้นมะเร็งทางนรีเวชและให้การรักษาเมื่อตรวจพบรอยโรค โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการรักษาโรคมะเร็งทางนรีเวช

ทีมแพทย์

  • นพ.ศุภชัย เรืองแก้วมณี

   แผนก
   - ศูนย์นรีเวช
   - ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และมะเร็งทางนรีเวช
   - ศูนย์มะเร็ง
   - ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวช
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - สูติ-นรีเวช / มะเร็งทางนรีเวช
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

   M.D., Faculty of Medicine, Rangsit University, Thailand 

   วุฒิบัตร

   อนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา วชิรพยาบาล

   Diplomate Thai Board of Obstetric & Gynecology, Vajira Hospital

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญอนุสาขามะเร็งทางนรีเวช วชิรพยาบาล

   Diplomate Thai Board of Gynecologic Oncology, Vajira Hospital

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 16:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 26 พ.ย. 61
   • วันอังคาร 08:00 - 16:00
   • วันพุธ 08:00 - 20:00
   • วันศุกร์ 08:00 - 20:00
   • วันเสาร์ 13:00 - 17:00
  • นพ.สมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์

   แผนก
   - ศูนย์นรีเวช
   - ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และมะเร็งทางนรีเวช
   - ศูนย์มะเร็ง
   - ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวช
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - สูติ-นรีเวช / มะเร็งทางนรีเวช
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   M.D., Faculty of Medicine, Siriraj Hospital Mahidol University, Thailand

   วุฒิบัตร

   ว.ว.ผู้เชียวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

   Diplomate Thai Board of Obstetrics and Gynecology

   อนุสาขามะเร็งนรีเวช

   Diplomate Thai Board of Gynecologic Oncology

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพฤหัสบดี 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 13 ธ.ค. 61
   • วันเสาร์ 15:00 - 20:00
  • พญ.สุทธิดา อินทรบุหรั่น

   แผนก
   - ศูนย์นรีเวช
   - ศูนย์มะเร็ง
   - ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวช
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - สูติ-นรีเวช / มะเร็งทางนรีเวช
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   มะเร็งนรีเวชวิทยา 

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 09:00 - 12:00
  • รศ.พญ.สุรินทร์ทิพย์ เปี่ยมสมบูรณ์

   แผนก
   - ศูนย์นรีเวช
   - ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และมะเร็งทางนรีเวช
   - ศูนย์มะเร็ง
   - ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวช
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - สูติ-นรีเวช / มะเร็งทางนรีเวช
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   M.D., Faculty of Medicine, Siriraj Hospital Mahidol University, Thailand 

   วุฒิบัตร

   ว.ว. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

   Diplomate Thai Board of Obstetrics and Gynecology

   ว.ว. มะเร็งทางนรีเวช

   Diplomate American Board of Gynecologic Oncology, The University of Texas, MD. Anderson Cancer Center, USA

   Active Fellowship of American Society of Colposcopy and Cervical Pathology

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   มะเร็งทางนรีเวช 

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 13:00 - 17:00
   • วันเสาร์ 09:00 - 12:00

โปรโมชั่นประจำเดือน