ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ (Wellness Center) โรงพยาบาลนนทเวช ได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อให้บริการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมการวินิจฉัยโรค บําบัด และปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี และลดอัตราการเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล บุคลากร ตลอดจนระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง

 

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ

    
ร่างกายก็โอเคดีนะ...ทำไมต้องตรวจสุขภาพด้วย?

     ทุกคนมีคำถามเหมือนๆ กันว่าทำไมต้องตรวจสุขภาพประจำปีด้วย ทั้งๆ ที่สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงดีอยู่แล้ว หลายคนจะนึกถึงคุณหมอเมื่อรู้สึกตัวเองป่วยหรือมีความผิดปกติเกิดขึ้นของร่างกายเท่านั้น  แต่ถ้าไม่ได้หนักหนาอะไรก็หาซื้อยาทานเอง แต่จะมีใครรู้บ้างว่านั่นอาจจะเป็นสัญญาณที่ร่างกายได้บอกคุณเบาๆ และยังมีสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวคุณอีกละที่อาจจะเป็นเหมือน “ดาบ 2 คม” ที่นอกจากจะให้ประโยชน์กับคุณอย่างทวีคูณแล้ว แต่ก็อาจจะแอบ “ฆ่า” คุณอยู่เป็นเนืองๆ ทุกวันเช่นกันก็ ได้

     ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ (Wellness Center) โรงพยาบาลนนทเวช ได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อให้บริการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมการวินิจฉัยโรค บําบัด และปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี และลดอัตราการเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล บุคลากร ตลอดจนระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง  ด้วยความมุ่งมั่น...เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน

บริการตรวจสุขภาพ
 • 1.ตรวจสุขภาพประจำปีตามปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ
 • 2.ให้บริการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย
  • -การตรวจสมรรถภาพปอด
  • -การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น
  • -ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
  • -การตรวจระดับสารเคมีที่สัมผัส
  • -ตรวจสุขภาพร่างกายโดยแพทย์ด้านอาชีวอนามัย
 • 3.ให้บริการตรวจสุขภาพทำประกันชีวิต
 • 4.ให้บริการตรวจสุขภาพใบรับรองแพทย์ เช่น เข้างานใหม่ , ศึกษาต่อ , ใบขออนุญาตทำงาน ,บวช เป็นต้น
 • 6. ให้บริการตรวจด้านรังสีเทคนิค เช่น การตรวจแมมโมแกรม , การตรวจเอกซเรย์ทรวงอก ,การตรวจอัลตร้าซาวด์
 • 7.บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • 8.ศูนย์สุขภาพใจ
     โรงพยาบาลนนทเวชมีโปรแกรมตรวจสุขภาพที่หลากหลายที่เหมาะสมสำหรับบุคคล ทุกเพศทุกวัย โดยมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและจัดสรรโปรแกรม ที่เหมาะสมสำหรับท่าน ดังนี้
Be Healthy 1 : 
เป็นการตรวจดูการทำงานในส่วนต่างๆ ของร่างกายในเบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี  มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีความเสี่ยงจากการเกิดโรคใดๆ ควรรับการตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
Be Healthy 2 : 
เป็นการตรวจสำหรับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงแต่มีความกังวล หรือกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคตับ โรคเก๊าท์ เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 30 ปี 
Be Active สำหรับสุภาพบุรุษ : 
เหมาะสำหรับท่านสุภาพบุรุษอายุ 35 ปีขึ้นไป  ที่มีสุขภาพแข็งแรงปกติแต่มีความกังวล หรือมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง
Be Active สำหรับสุภาพสตรี : 
เหมาะสำหรับท่านสุภาพสตรีอายุ  35  ปีขึ้นไป ที่มีสุขภาพแข็งแรงปกติแต่มีความกังวล หรือมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง
Exclusive สำหรับสุภาพบุรุษ : 
เหมาะสำหรับท่านสุภาพบุรุษที่ต้องการตรวจสุขภาพแบบครอบคลุม โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง  โรคหัวใจ และต้องการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และซี
Exclusive สำหรับสุภาพสตรี :  
เหมาะสำหรับท่านสุภาพสตรีที่ต้องการตรวจสุขภาพแบบครอบคลุม โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง  โรคหัวใจ และต้องการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และซี
Exclusive Plus สำหรับสุภาพบุรุษ :  
เหมาะสำหรับท่านสุภาพบุรุษที่ต้องการตรวจสุขภาพแบบครอบคลุมทุกระบบของร่างกายกว่า 10  ระบบ เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง  โรคหัวใจ   สมองและต้องการตรวจคัดกรองโรคไทรอยด์ และไวรัสตับอักเสบ เอ   บี และซี
Exclusive Plus สำหรับสุภาพสตรี :  
เหมาะสำหรับท่านสุภาพสตรีที่ต้องการตรวจสุขภาพแบบครอบคลุมทุกระบบของร่างกายกว่า 10  ระบบ เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง  โรคหัวใจ   สมองและต้องการตรวจคัดกรองโรคไทรอยด์ และไวรัสตับอักเสบ เอ บี และซี
  ขั้นตอนการบริการตรวจสุขภาพของทุกโปรแกรมมีดังนี้
 •   - การกรอกประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ การดำเนินชีวิตปัจจุบัน เป็นต้น
 •   - พยาบาลหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญแนะนำโปรแกรมที่เหมาะสม
 •   - พยาบาลหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำในการตรวจสุขภาพแต่ละขั้นอย่างละเอียด
 •   - ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรวจสายตาและการมองเห็น
 •   - เจาะเลือดตามโปรแกรม เก็บปัสสาวะและส่งไปยังห้องปฏิบัติการ
 •   - ตรวจคลื่นไฟฟ้า EKG (ถ้ามี)
 •   - เอ็กซเรย์ปอดระบบดิจิตอล
 •   - ระหว่างรอผลการตรวจท่านสามารถรับประทานของว่างและกาแฟ
 •   - พบแพทย์เพื่อฟังผลการตรวจ ท่านสามารถปรึกษาแพทย์หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจ
ข้อควรปฏิบัติก่อนการเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 • - งดรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำ 8-12 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ
 • - สตรีที่อยู่ระหว่างการเป็นประจำเดือนไม่สามารถรับการตรวจปัสสาวะได้
 • - หากท่านมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัย
 • - หากท่านกำลังรับประทานยาเพื่อควบคุมความดันโลหิต ท่านสามารถรับประทานต่อได้ตามที่แพทย์แนะนำ
 • - กรุณางดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ
 • - โรงพยาบาลนนทเวชขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าบริการสำหรับการตรวจสุขภาพ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

 • - กรุณานำรองเท้ากีฬามาด้วย
 • - หากท่านจำเป็นต้องรับประทานอาหารก่อนการตรวจ ควรรับประทานอาหารว่างเบาๆ เท่านั้น หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน คาเฟอีน และแอลกอฮอล์
 • - หากท่านอยู่ในระหว่างรับการรักษาหรือรับประทานยารักษาโรคอยู่ กรุณาแจ้งให้พยาบาลทราบก่อนเข้ารับการตรวจ

คำแนะนำสำหรับการตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้อง

 • เพื่อให้ผลการตรวจที่ชัดเจนที่สุด ควรดื่มน้ำมากๆ และกลั้นปัสสาวะนาน 1-2 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ