ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ (Wellness Center) โรงพยาบาลนนทเวช ได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อให้บริการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมการวินิจฉัยโรค บําบัด และปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี และลดอัตราการเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล บุคลากร ตลอดจนระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง

 

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ

ร่างกายก็โอเคดีนะ...ทำไมต้องตรวจสุขภาพด้วย?

     ทุกคนมีคำถามเหมือนๆ กันว่าทำไมต้องตรวจสุขภาพประจำปีด้วยทั้งๆ ที่สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงดีอยู่แล้ว หลายคนจะนึกถึงคุณหมอก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าตัวเองป่วยหรือมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายเท่านั้น  แต่ถ้าไม่ได้หนักหนาอะไรก็จะหาซื้อยารับประทานเอง จะมีใครรู้บ้างว่านั่นอาจจะเป็นสัญญาณอันตรายที่ร่างกายบอกคุณเบาๆ และไหนยังมีสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวคุณอีกละที่อาจจะเป็นเหมือน “ดาบ 2 คม” นอกจากจะให้ประโยชน์กับคุณอย่างทวีคูณแล้ว แต่ก็อาจจะแอบเป็นผลเสียต่อคุณอยู่เป็นเนืองๆ ทุกวันก็ได้เช่นกัน

     ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ (Wellness Center) โรงพยาบาลนนทเวช ให้บริการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมการวินิจฉัยโรค บําบัด และปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี และลดอัตราการเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล บุคลากร เทคโนโลยีการตรวจรักษาที่ทันสมัย ได้รับรองมาตรฐานโรงพยาบาลของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) และการรับรองด้านคุณภาพและบริการโดยมาตรฐานสากล (The Joint Commission International: JCI) ตลอดจนการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง  แม่นยำ ด้วยความมุ่งมั่น...เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน

     การบริการ
 • ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีตามปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ
 • ให้บริการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย
  •  การตรวจสมรรถภาพปอด
  •  ​การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น
  •  ​ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
  •  การตรวจระดับสารเคมีที่สัมผัส
  •  ตรวจสุขภาพร่างกายโดยแพทย์ด้านอาชีวอนามัย
 • ให้บริการตรวจสุขภาพทำประกันชีวิต
 • ให้บริการตรวจสุขภาพใบรับรองแพทย์ เช่น เข้างานใหม่, ศึกษาต่อ, ใบขออนุญาตทำงาน เป็นต้น
 • ให้บริการตรวจด้านรังสีเทคนิค เช่น การตรวจแมมโมแกรม, การตรวจเอกซเรย์ทรวงอก, การตรวจอัลตร้าซาวด์
 • ให้บริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
 • ให้บริการตรวจสุขภาพภายนอกสถานที่แบบครอบคลุมแก่บริษัทชั้นนำ โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวอนามัย
     โรงพยาบาลนนทเวชมีโปรแกรมตรวจสุขภาพที่หลากหลายที่เหมาะสมสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย โดยมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและจัดสรรโปรแกรม ที่เหมาะสมสำหรับท่าน ดังนี้ 
 1. Be Healthy 1  เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี  มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีความเสี่ยงจากการเกิดโรคใดๆ ควรรับการตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 2. Be Healthy 2  เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 30 ปี 
 3. Be Active สำหรับสุภาพบุรุษ  เหมาะสำหรับท่านสุภาพบุรุษอายุ 35 ปีขึ้นไป 
 4. Be Active สำหรับสุภาพสตรี  เหมาะสำหรับท่านสุภาพสตรีอายุ  35  ปีขึ้นไป
 5. Exclusive สำหรับสุภาพบุรุษ  เหมาะสำหรับท่านสุภาพบุรุษที่ต้องการตรวจสุขภาพแบบครอบคลุม
 6. Exclusive สำหรับสุภาพสตรี   เหมาะสำหรับท่านสุภาพสตรีที่ต้องการตรวจสุขภาพแบบครอบคลุม
 7. Exclusive Plus สำหรับสุภาพบุรุษ  เหมาะสำหรับท่านสุภาพบุรุษที่ต้องการตรวจสุขภาพแบบครอบคลุมทุกระบบของร่างกายกว่า 10  ระบบ
 8. Exclusive Plus สำหรับสุภาพสตรี  เหมาะสำหรับท่านสุภาพสตรีที่ต้องการตรวจสุขภาพแบบครอบคลุมทุกระบบของร่างกายกว่า 10  ระบบ 
ขั้นตอนการบริการตรวจสุขภาพของทุกโปรแกรมมีดังนี้

 การกรอกประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ การดำเนินชีวิตปัจจุบัน เป็นต้น
 •  พยาบาลหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญแนะนำโปรแกรมที่เหมาะสม
 •  พยาบาลหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำในการตรวจสุขภาพแต่ละขั้นอย่างละเอียด
 •  ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรวจสายตาและการมองเห็น
 •  เจาะเลือดตามโปรแกรม เก็บปัสสาวะและส่งไปยังห้องปฏิบัติการ
 •  ตรวจคลื่นไฟฟ้า EKG (ถ้ามี)
 •  เอ็กซเรย์ปอดระบบดิจิตอล
 •  ระหว่างรอผลการตรวจท่านสามารถรับประทานของว่างและกาแฟ
 •  พบแพทย์เพื่อฟังผลการตรวจ ท่านสามารถปรึกษาแพทย์หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจ
ข้อควรปฏิบัติก่อนการเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 •  งดรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำ 8-12 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ
 •  สตรีที่อยู่ระหว่างการเป็นประจำเดือนไม่สามารถรับการตรวจปัสสาวะได้
 •  หากท่านมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัย
 •  หากท่านกำลังรับประทานยาเพื่อควบคุมความดันโลหิต ท่านสามารถรับประทานต่อได้ตามที่แพทย์แนะนำ
 •  หากสงสัยว่าตั้งครรภ์กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบก่อนเข้ารับการตรวจ
 •  กรุณางดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ
   ในกรณีเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
 •     กรุณานำรองเท้ากีฬามาด้วย
 •     หากท่านจำเป็นต้องรับประทานอาหารก่อนการตรวจ ควรรับประทานอาหารว่างเบาๆ เท่านั้น หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน คาเฟอีน และแอลกอฮอล์
 •     หากท่านอยู่ในระหว่างรับการรักษาหรือรับประทานยารักษาโรคอยู่ กรุณาแจ้งให้พยาบาลทราบก่อนเข้ารับการตรวจ
คำแนะนำสำหรับการตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้อง
 •  เพื่อให้ผลการตรวจที่ชัดเจนที่สุด ควรดื่มน้ำมากๆ และกลั้นปัสสาวะนาน 1-2 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ
 •  งดน้ำอาหารอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง
 •  รับประทานยาได้ตามปกติ ยกเว้น ผู้ป่วยเบาหวานให้งดยาเบาหวานในวันตรวจ
 •  เจ้าหน้าที่ทำการซักประวัติการแพ้สารทึบรังสี แพ้อาหารทะเล เป็นโรคภูมิแพ้ เป็นโรคหอบหืดรุนแรง โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับไต ก่อนการตรวจ