ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ (Wellness Center) โรงพยาบาลนนทเวช ได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อให้บริการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมการวินิจฉัยโรค บําบัด และปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี และลดอัตราการเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล บุคลากร ตลอดจนระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง

 

ขอบเขตการให้บริการ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ

     ร่างกายก็โอเคดีนะ...ทำไมต้องตรวจสุขภาพด้วย?

     ทุกคนมีคำถามเหมือนๆ กันว่าทำไมต้องตรวจสุขภาพประจำปีด้วย ทั้งๆ ที่สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงดีอยู่แล้ว หลายคนจะนึกถึงคุณหมอเมื่อรู้สึกตัวเองป่วยหรือมีความผิดปกติเกิดขึ้นของร่างกายเท่านั้น  แต่ถ้าไม่ได้หนักหนาอะไรก็หาซื้อยาทานเอง แต่จะมีใครรู้บ้างว่านั่นอาจจะเป็นสัญญาณที่ร่างกายได้บอกคุณเบาๆ และยังมีสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวคุณอีกละที่อาจจะเป็นเหมือน “ดาบ 2 คม” ที่นอกจากจะให้ประโยชน์กับคุณอย่างทวีคูณแล้ว แต่ก็อาจจะแอบ “ฆ่า” คุณอยู่เป็นเนืองๆ ทุกวันเช่นกันก็ ได้

     ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ (Wellness Center) โรงพยาบาลนนทเวช ได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อให้บริการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมการวินิจฉัยโรค บําบัด และปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี และลดอัตราการเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล บุคลากร ตลอดจนระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง  ด้วยความมุ่งมั่น...เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน