ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ (Wellness Center) โรงพยาบาลนนทเวช ได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อให้บริการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมการวินิจฉัยโรค บําบัด และปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี และลดอัตราการเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล บุคลากร ตลอดจนระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง

 

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ

การตรวจสุขภาพประจำปี....ดีอย่างไร

 •  การตรวจสุขภาพประจำทุกปี รายงานผลการตรวจสุขภาพบอกว่าผลการการตรวจต่างๆปกติ ผิดปกติ เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังความเสี่ยงของโรค
 •  มีคำแนะนำการปฏิบัติตัวในใบรายงานผลการตรวจและคำแนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง
 •  มีการแสดงผลการตรวจย้อนหลัง เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงให้เห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อแสดงถึงความเสี่ยงของสภาวะสุขภาพ และได้นำคำแนะนำจากการรายงานผลไปปฏิติอย่างแท้จริง

     ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ (Wellness Center) โรงพยาบาลนนทเวชมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันที่ผ่านการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการและเครื่องมือเพื่อการตรวจวินิจฉัยที่ครบครัน สามารถรองรับผู้มารับบริการได้มากกว่า 50,000 คนต่อปี  ให้บริการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมการวินิจฉัยโรค บําบัด และปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี และลดอัตราการเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล บุคลากร เทคโนโลยีการตรวจรักษาที่ทันสมัย ได้รับรองมาตรฐานโรงพยาบาลของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) และการรับรองด้านคุณภาพและบริการโดยมาตรฐานสากล (The Joint Commission International: JCI)

การบริการ
 1. 1. Check Up Program
 2.    โรงพยาบาลนนทเวชมีโปรแกรมตรวจสุขภาพที่หลากหลายที่เหมาะสมสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย โดยมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและจัดสรรโปรแกรม ที่เหมาะสมสำหรับท่าน ดังนี้

  • Be Healthy 1
  •  เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี
    มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีความเสี่ยงจากการเกิดโรคใดๆ ควรรับการตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
    และต้องการตรวจคัดกรองระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C)เพื่อดูความเสี่ยงของโรคเบาหวาน

  • Be Healthy 2 
  •  เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 30 ปี  มีสุขภาพแข็งแรง
  •  แต่มีอาการปวดข้อ ปวดกระดูก ปวดท้องบ่อยๆ
  •  และต้องการตรวจหัวใจในเบื้องต้น
  • Be Active สำหรับสุภาพบุรุษ 
  •  เหมาะสำหรับท่านสุภาพบุรุษอายุ 35 ปีขึ้นไปแต่มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง
  •  มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งตับ
  •  เคยตรวจพบความผิดปกติ เช่น ไขมันเกาะตับ
  •  ดื่มสุราเป็นประจำ
  • Be Active สำหรับสุภาพสตรี 
  •  เหมาะสำหรับท่านสุภาพสตรีอายุ  35  ปีขึ้นไปแต่มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง
  •  มีประวัติบุคคลในครอบครัว เป็นมะเร็งตับ , มะเร็งเต้านม
  •  เคยตรวจพบความผิดปกติ เช่น ไขมันเกาะตับ
  •  ดื่มสุราเป็นประจำ
  • Exclusive สำหรับสุภาพบุรุษ 
  •  เหมาะสำหรับท่าสุภาพบุรุษที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป และ ต้องการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุม
  •  มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และต้องการคัดกรอง ไวรัสตับอักเสบ B , C
  •  มีประวัติบุคคลในครอบครัว เป็น มะเร็งตับ
  •  เคยตรวจพบความผิดปกติ เช่น ไขมันเกาะตับ
  •  ดื่มสุราเป็นประจำ
  • Exclusive สำหรับสุภาพสตรี 
  •  เหมาะสำหรับท่าสุภาพสตรีที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป และ ต้องการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุม
  •  มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และต้องการคัดกรอง ไวรัสตับอักเสบ B , C
  •  มีประวัติบุคคลในครอบครัว เป็น มะเร็งตับ
  • Exclusive Plus สำหรับสุภาพบุรุษ 
  •  เหมาะสำหรับท่านสุภาพบุรุษที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป และต้องการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมทุกระบบของร่างกาย
  •  มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และต้องการคัดกรอง ไวรัสตับอักเสบ A , B , C และคัดกรองโรคไทรอยด์
  •  มีประวัติบุคคลในครอบครัว เป็น มะเร็งตับ
  •  เคยตรวจพบความผิดปกติ เช่น ไขมันเกาะตับ
  •  ดื่มสุราเป็นประจำ
  • Exclusive Plus สำหรับสุภาพสตรี
  •  เหมาะสำหรับท่านสุภาพสตรีที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป และต้องการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมทุกระบบของร่างกาย
  •  มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และต้องการคัดกรอง ไวรัสตับอักเสบ A , B , C และคัดกรองโรคไทรอยด์
  • ขั้นตอนการบริการตรวจสุขภาพของทุกโปรแกรมมีดังนี้
  •  การกรอกประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ การดำเนินชีวิตปัจจุบัน เป็นต้น
  •  พยาบาลหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญแนะนำโปรแกรมที่เหมาะสม
  •  พยาบาลหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำในการตรวจสุขภาพแต่ละขั้นอย่างละเอียด
  •  ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรวจสายตาและการมองเห็น
  •  เจาะเลือดตามโปรแกรม เก็บปัสสาวะและส่งไปยังห้องปฏิบัติการ
  •  ตรวจคลื่นไฟฟ้า EKG (ถ้ามี)
  •  เอ็กซเรย์ปอดระบบดิจิตอล
  •  ระหว่างรอผลการตรวจท่านสามารถรับประทานอาหารของว่างและกาแฟ
  •  พบแพทย์เพื่อฟังผลการตรวจ ท่านสามารถปรึกษาแพทย์หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจ
  • ให้บริการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย
  •  การตรวจสมรรถภาพปอด
  •  การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น
  •  ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
  •  การตรวจระดับสารเคมีที่สัมผัส
  •  ตรวจสุขภาพร่างกายโดยแพทย์ด้านอาชีวอนามัย
2.การตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานบริษัท

   ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลนนทเวช ให้บริการตรวจสุขภาพแบบครอบคลุมแก่บริษัทชั้นนำ ในกรุงเทพและปริมณฑลมากกว่า  200 แห่ง  และใช้บริการต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี โดยการตรวจสุขภาพแบบเป็นกลุ่มนี้สามารถให้บริการได้ทั้งในและนอกสถานที่ หากท่านสนใจสอบถาม กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าองค์กร  โทร. 0-2596-7888   2503,2505,2506,2509

3.ให้บริการตรวจสุขภาพทำประกันชีวิต
4.ให้บริการตรวจสุขภาพใบรับรองแพทย์ เช่น เข้างานใหม่, ศึกษาต่อ, ใบขออนุญาตทำงาน เป็นต้น
 1. 5.การบริการตรวจสุขภาพ
 •  ​การทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล รวมถึงการตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง
 •  การตรวจทางรังสีวิทยา
  •  แมมโมแกรม
  •  อัลตร้าซาวด์
  •  เอกซเรย์ปอด
  •  เอกซเรย์ทางเดินอาหารส่วนต้น
  •  การตรวจหามะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Thin Prep โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนรีเวช
  •  การตรวจตาโดยจักษุแพทย์
  •  การฉีดวัคซีน
 • ข้อควรปฏิบัติก่อนการเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 •  งดรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำ 8-12 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ
 •  สตรีที่อยู่ระหว่างการเป็นประจำเดือนไม่สามารถรับการตรวจปัสสาวะได้
 •  หากท่านมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัย
 •  หากท่านกำลังรับประทานยาเพื่อควบคุมความดันโลหิต ท่านสามารถรับประทานต่อได้ตามที่แพทย์แนะนำ
 •  หากสงสัยว่าตั้งครรภ์กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบก่อนเข้ารับการตรวจ
 •  กรุณางดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ
 • ในกรณีเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
 •  กรุณานำรองเท้ากีฬามาด้วย
 •  หากท่านจำเป็นต้องรับประทานอาหารก่อนการตรวจ ควรรับประทานอาหารว่างเบาๆ เท่านั้น หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน คาเฟอีน และแอลกอฮอล์
 •  หากท่านอยู่ในระหว่างรับการรักษาหรือรับประทานยารักษาโรคอยู่ กรุณาแจ้งให้พยาบาลทราบก่อนเข้ารับการตรวจ
 • คำแนะนำสำหรับการตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้อง
 •  เพื่อให้ผลการตรวจที่ชัดเจนที่สุด ควรดื่มน้ำมากๆ และกลั้นปัสสาวะนาน 1-2 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ
 •  งดน้ำอาหารอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง
 •  รับประทานยาได้ตามปกติ ยกเว้น ผู้ป่วยเบาหวานให้งดยาเบาหวานในวันตรวจ
 •  เจ้าหน้าที่ทำการซักประวัติการแพ้สารทึบรังสี แพ้อาหารทะเล เป็นโรคภูมิแพ้ เป็นโรคหอบหืดรุนแรง โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับไต ก่อนการตรวจ

  แพคเกจและโปรแกรมตรวจ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ 

โปรโมชั่นประจำเดือน