รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรติยศ ในโครงการ Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2016

รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรติยศ ในโครงการ Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2016

     นพ.อุดม เชาวรินทร์ ผู้อำนวยการการแพทย์ โรงพยาบาลนนทเวช ในนามตัวแทนผู้บริหารโรงพยาบาลฯ  พร้อมคณะ เข้ารับมอบรางวัลประกาศนียบัตรเกียรติยศในโครงการ “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2016” ซึ่งในปีนี้โรงพยาบาลนนทเวชได้รับถึง 2 รางวัล ได้แก่ 1.การประสานงานการบริการอันดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้า (Most Admired Award, Group A) 2.การบริการตรวจสุขภาพแก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพ (Excellent Check Up Award, Group A) เพื่อแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานและคุณภาพการบริการสู่ความเป็นเลิศ ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด ณ ห้องบอลรูม     โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้