โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี

สุขภาพดี....สร้างได้ที่ตัวคุณ

 

รายการตรวจ

กรุณางดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง

เหมาะสำหรับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีความเสี่ยง
แต่ต้องการตรวจสุขภาพประจำปี

เหมาะสำหรับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง แต่มีอาการปวดข้อ ปวดกระดูก ปวดท้องบ่อยๆ และต้องการตรวจหัวใจเบื้องต้น

Be Healthy 1
อายุน้อยกว่า 30 ปี
Be Healthy 2
อายุน้อยกว่า 35 ปี
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ (Physical Examination)
ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ (Dental Examination)
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C)
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase)
ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)
ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
ตรวจปัสสาวะ (UA)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL-c, LDL-c (Direct))
เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)  
ตรวจวิเคราะห์สารประกอบในร่างกาย (Body Composition Analysis)  
ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือด (ABI)  
ตรวจช่องท้องส่วนบนและส่วนล่างโดยการอัลตร้าซาวด์ (Upper & Lower Abdomen Ultrasound)  
ราคาปกติ 5,550.- 11,690.-
ราคาแพคเกจ
2,900.-
6,900.-

รายการตรวจเพิ่มแบบ Plus 1-3

Plus 1
สำหรับ Be Healthy 1
Plus 2
สำหรับ Be Healthy 1
                  Be Healthy 2
Plus 3
สำหรับ Be Healthy 1
                  Be Healthy 2
 • การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ
 1.  ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 2.  ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด ABI
 3.  ตรวจหัวใจโดยการวิ่งสายพาน/ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (Exercise Stress Test/ Echocardiogram)
การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งตับ
 1.  ตรวจหาเชื้อ และหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอีกเสบบี (HBsAg, Anti HBs, Anti HBc)
 2.  ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ เอ Anti HAV (Total)
 3.  ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ซี Anti HCV (Total)
 4.  ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคตับด้วยเครื่อง FibroScan
 •  
การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งสตรี
 1.  ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกชนิดพิเศษ (Cervical Cancer Screening)
 2.  อัลตร้าซาวด์ช่องคลอด เพื่อดูความผิดปกติของมดลูกและรังไข่ (Trans Vaginal Ultrasound)
 3.  ตรวจมะเร็งเต้านมโดยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม 3 มิติ (3D Tomosynthesis Mammogram with Breast Ultrasound)
3,200.-
4,500.-
6,500.-
 • รายการตรวจเพิ่ม

รายการตรวจ

ราคา
ปกติ

ราคา
ตรวจเพิ่ม
รายการตรวจ

ราคา
ปกติ

ราคา
ตรวจเพิ่ม
 •  ตรวจหาอัตราเสียงการเกิดโรคหัวใจ High Sense CRP  
450.- 400.-
 •  ตรวจช่องท้องส่วนล่างโดยการอัลตร้าซาวด์ Lower Abdomen Ultrasound
2,300.- 1,600.-
 •  ตรวจหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน Exercise Stress Test
4,000.- 2,800.-
 •  ตรวจช่องท้องส่วนบนและส่วนล่างโดยการอัลตร้าซาวด์ Whole Abdomen Ultrasound
3,500.- 2,800.-
 •  ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง Echocardiogram
4,000.- 2,800.-
 •  ตรวจมะเร็งเต้านมโดยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม 3 มิติและอัลตร้าซาวด์ 3D Tomosynthesis Mammogram with Breast Ultrasound
5,500.- 4,500.-
 •  ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด ABI
650.- 600.-
 •  ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกชนิดพิเศษ Cervical Cancer Screening
1,800.- 1,200.-
 •  ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หัวใจและหลอดเลือด Cardiac CT (รวมค่ายาและค่าอุปกรณ์ในการฉีดสารทึบแสงแล้ว)
21,980.- 15,000.-
 •  ตรวจมะเร็งปากมดลูกชนิดพิเศษพร้อมหาเชื้อไวรัส HPV
3,850.- 2,900.-
 •  ตรวจหลอดเลือดใหญ่ที่คอที่ไปเลี้ยงสมองโดยการอัลตร้าซาวด์ Carotid Duplex Ultrasound
3,800.- 3,500.-
 •  ตรวจความผิดปกติของมดลูกและรังไข่โดยการอัลตร้าซาวด์ Trans Vaginal Ultrasound
1,600.- 1,200.-
 •  ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก (บริเวณกระดูกสะโพกและกระดูกสันหลังส่วนล่าง) Bone Densitometry Hip And Lumbar
2,100.- 1,800.-
 •  ตรวจจอประสาทตาโดยการถ่ายภาพ Fundus Camera
2,200.- 1,700.-
 •  ตรวจช่องท้องส่วนบนโดยการอัลตร้าซาวด์ Upper Abdomen Ultrasound
2,300.- 1,600.-
 •  ตรวจคัดกรองความผิดปกติของตับ FibroScan
3,000.- 2,500.-
 •  ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด Vitamin D total
2,000.- 1,800.-
 •  ตรวจระดับวิตามิน  D2 D3
4,500.- 4,200.-