ประกาศทำลายเวชระเบียน ประจำปี 2562

ประกาศทำลายเวชระเบียน ประจำปี 2562

โปรโมชั่นประจำเดือน