ศูนย์เบาหวาน

  • การออกกำลังกาย ในผู้เป็นเบาหวาน

    ออกกำลังกายแล้วดีอย่างไร 1.ลดระดับความดันโลหิต และไขมันในกระแสเลือด 2.ลดน้ำตาลในกระแสเลือด รวมถึงระดับน้ำตาลสะสม 3.ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ และสมอ...
  • โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

    โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์  (Gestational Diabetes) เป็นโรคเบาหวานชนิดหนึ่ง ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกระยะของการตั้งครรภ์  ส่วนใหญ่มักถูกวินิจฉัยในช่วงสัปดาห์ที่ 24-28 ของการตั้งครรภ์  เกิดจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเนื่องจากร่างกายไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลิน  (Insulin) ได้เพียงพอ สามารถส่งผลเสียต่อมารดาและทารกได้

  • การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน

    การดูแลระวังรักษาเท้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้เป็นโรคเบาหวานโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน