ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และมะเร็งทางนรีเวช

ปัจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การรักษาโรคด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น เพราะกระทบกระเทือนต่ออวัยวะภายในน้อยกว่าการผ่าตัดเปิดแผลหน้าท้อง หลังการผ่าตัดผ่านกล้อง อาการเจ็บแผลจะน้อยกว่าการผ่าตัดเปิดแผลหน้าท้อง การฟื้นตัวจึงเร็วกว่าจำนวนวันที่พักฟื้นในโรงพยาบาลลดลง การลาหรือหยุดงานน้อยลง สามารถกลับไปทำงานได้เร็วขึ้น

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และมะเร็งทางนรีเวช

     ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคของสตรีทุกช่วงวัย ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ พร้อมให้การรักษาความผิดปกติจากอาการปวดท้องน้อย ปวดประจำเดือน ตกขาว และอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ของสตรี ซึ่งอาจเป็นสาเหตุมาจากการคลอดลูกเองหรือมีอายุมากกว่า 50 ปี ให้การรักษาผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และมะเร็งทางนรีเวช

     เมื่อลองมองย้อนกลับไปในอดีตหากพูดถึงการรักษาด้วยการผ่าตัด หลายคนคงรู้สึกวิตกกังวลเรื่องอาการเจ็บปวดจากแผลผ่าตัด จึงไม่แปลกที่คนไข้หลายรายจะปฏิเสธการรักษาด้วยวิธีนี้แล้วหันไปพึ่งวิธีอื่นแทน แต่ปัจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การรักษาด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง จึงเป็นอีกทางเลือกที่จะตอบโจทย์ของผู้ป่วย เป็นวิธีที่กระทบกระเทือนต่ออวัยวะภายในน้อยและแผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด ผู้ป่วยจึงฟื้นตัวได้เร็ว หมดปัญหาหน้าท้องมีแผลยาวไม่สวยงาม สามารถกลับไปทำงานและทำกิจวัตรประจำวันตามปกติได้เร็วกว่าการผ่าตัดเปิดหน้าท้องแบบเดิม

     เทคโนโลยีนี้เหมาะสำหรับผ่าตัดรักษาโรคทางนรีเวช ทั้งโรคซีสต์ ช๊อกโกแลคซีสต์ ผ่าตัดซีสต์ เนื้องอกในโพรงมดลูก เนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกและรังไข่ การผ่าตัดไส้ติ่งทางหน้าท้อง เลาะผังผืดในอุ้งเชิงกราน การฉีดสีตรวจดูท่อนำไข่ การผ่าตัดในกรณีตั้งครรภ์นอกมดลูก ผ่าตัดมดลูก ประจำเดือนมากผิดปกติจากเยื่อบุโพรงมดลูกหนา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ การผ่าตัดทำหมัน การผ่าตัดเนื้องอกถุงน้ำรังไข่ ค้นหาสาเหตุภาวะมีบุตรยาก เนื้องอกหรือติ่งเนื้อในโพรงมดลูก พังผืดในโพรงมดลูก

การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช มี 2 ประเภท
 1. 1. การผ่าตัดผ่านกล้องทางหน้าท้อง (Laparoscopic Surgery) เป็นการใช้กล้องส่องเข้าไปเพื่อการวินิจฉัย และทำการผ่าตัดภายในช่องท้อง
 2. 2. การผ่าตัดผ่านกล้องในโพรงมดลูก (Hysteroscopic Surgery) เป็นการใช้กล้องส่องดูความผิดปกติของโพรงมดลูกโดยผ่านทางปากมดลูกเพื่อการวินิจฉัย และการผ่าตัด

การตรวจวินิจฉัย ด้วยการตรวจอัลตราซาวนด์ช่องคลอด (Vagina Ultrasound) เพื่อดูความผิดปกติของมดลูก ปีกมดลูก และรังไข่ ซึ่งเป็นสาเหตุ ของโรคและนำมาซึ่งการรักษาผ่าตัดทางนรีเวช

อาการของโรค

     ปวดประจำเดือน ปวดท้องน้อยมาก หรือมีอาการร่วม เช่น ปวดร้าวไปหลัง เอว ก้นกบ ปวดลงขา เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ ปัสสาวะบ่อยขัด ถ่ายอุจจาระลำบาก ปวดเบ่งมากในขณะมีระดู เลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก เลือดปจะจำเดือนออกมาก ออกนาน ปวดท้องน้อยเรื้อรัง มีบุตรยากโดยยังหาสาเหตุไม่พบ

โรคที่สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก (Myoma uteri)
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องเนื้องอกรังไข่ (Ovarian tumor)
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องถุงน้ำรังไข่ (Ovarian cyst)
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องช็อกโกแลตซีสต์ (Chocolate cyst)
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis)
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องพังผืดในอุ้งเชิงกราน (Pelvic adhesion)
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องตั้งครรภ์นอกมดลูก (Ectopic pregnancy)
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องท่อนำไข่อุดตัน (Tubal obstruction)
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องหาสาเหตุภาวะมีบุตรยาก (Infertility)
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องเนื้องอกหรือติ่งเนื้อในโพรงมดลูก (Polyp,myoma)
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องพังผืดในโพรงมดลูก (Uterine synechiae)
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องผนังกั้นกลางในโพรงมดลูก (Septate uterus)
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องการทำหมันหญิง (Tubal Sterilization)
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องห่วงอนามัยทะลุเข้าช่องท้อง (Perforated IUD)
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องการตัดมดลูกออกเนื่องจากสาเหตุต่างๆ (Hysterectomy)
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรก (Early stage of Cervical cancer)
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องมะเร็งรังไข่ในระยะต้น (Early stage of Ovarian cancer)
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial cancer)
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องเนื้องอกถุงน้ำรังไข่ ชนิดที่ไม่เป็นมะเร็งหรือช็อกโกแลตซีสต์ที่มีขนาดใหญ่ สามารถผ่าตัดผ่านกล้องทางแผลผ่าตัดเล็กได้
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก (Myomectomy) ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเนื้อตัน สามารถผ่าตัดผ่านกล้องด้วยการใช้เครื่องมือชนิดพิเศษที่ตัดย่อยชิ้นเนื้อเป็นชิ้นเล็กๆ เอาออกผ่านแผลเล็กๆ และสามารถเย็บปิดโดยผ่านกล้อง
 •  ผ่าตัดผ่านกล้องกรณีที่มีข้อบ่งชี้ในการตัดมดลูก (Hysterectomy ) การผ่าตัดผ่านกล้องมีวิธีให้เลือก เช่น ตัดมดลูกออกโดยเหลือปากมดลูกไว้ ตัวมดลูกจะเอาออกโดยเครื่องตัดย่อยชิ้นเนื้อ หรือการตัดมดลูกออกพร้อมปากมดลูกโดยเอาออกทางช่องคลอด เย็บปิดโดยผ่านกล้อง
   
ผลดีของการผ่าตัดผ่านกล้องเมื่อเปรียบเทียบกับการผ่าตัดแบบธรรมดา
 1.  แผลผ่าตัดเล็กกว่า โดยแผลยาวประมาณ 0.5-1.0 เซนติเมตร
   เจ็บแผลน้อยกว่ามาก เนื่องจากความบอบช้ำจากการผ่าตัดน้อยกว่า
   ระยะเวลาพักฟื้นน้อยกว่าสามารถกลับไปทำงานหรือกิจวัตรประจำวันได้ภายใน 5-10 วัน
   โอกาสเกิดพังผืดจากการผ่าตัดน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง
   พักฟื้นในโรงพยาบาลเพียง 1-2 วัน
   อาการแทรกซ้อนจากแผลผ่าตัด เช่น แผลอักแสบ แผลแยก แผลเป็นหนอง จะน้อยกว่าผ่าตัดใหญ่มาก
 2.    มุ่งมั่นพัฒนาการรักษาผ่าตัดผ่านกล้องอย่างต่อเนื่อง  โรงพยาบาลนนทเวชเป็นโรงพยาบาลเอกชนอันดับต้นๆ ในประเทศไทยที่นำเทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องมาใช้สำหรับการรักษาโรคทางนรีเวช ซึ่งเป็นอีกทางเลือกสำหรับการรักษา  ความสำเร็จของเทคนิคการรักษา ด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง  เป็นการผสมผสานของความชำนาญของทีมแพทย์กับเทคนิคและเครื่องมือผ่าตัดล้ำสมัย  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยมีแผลผ่าตัดขนาดเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวได้เร็ว ลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล และลดภาวะการติดเชื้อด้วยบริการด้านการรักษาเฉพาะทาง

 3.    จากประสบการณ์ทางการรักษาผ่าตัดผ่านกล้องมากว่า 15ปี ผ่านกล้อง 3D Full High Definition Laparoscopic ที่ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาทางนรีเวช อาทิ การวินิจฉัยรักษาภาวะมีบุตรยาก การหาสาเหตุและการรักษาอาการปวดประจำเดือน การผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง การผ่าตัดเนื้องอกมดลูกรังไข่ ฯ ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี


  แพคเกจและโปรแกรมตรวจ ศูนย์สุขภาพสตรี 

 


VDO สาระสุขภาพ

สาระสุขภาพ เรื่อง "การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช"

 


ปวดท้องไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่อาจเป็นภัยร้ายในผู้หญิง!!... ใครหลายคนอาจคิดว่าการปวดท้องเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ของชีวิต ปวดแป๊บเดียว กินยาเดี๋ยวก็หาย แต่ความจริงแล้วการปวดท้องนี่แหละอาจนำไปสู่โรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงได้อย่างมากมายเลยล่ะ...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

การปวดประจำเดือนเรื้อรัง... ผู้หญิงส่วนใหญ่มักหนีไม่พ้นอาการปวดประจำเดือนจะปวดมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับร่างกายแต่ละคน หลายคนเลือกทานยาบรรเทาอาการปวด บางรายแม้จะทานยาแต่อาการปวดยังไม่ดีขึ้นจนส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญขึ้นผิดที่ Endometriosis... โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญขึ้นผิดที่ เป็นโรคที่พบบ่อยในสตรีวัยเจริญพันธุ์ สาเหตุหนึ่งที่เชื่อว่าทำให้เกิดโรคนี้ คือ ในช่วงที่มีระดู ตามธรรมชาติ ถ้าไม่มีไข่ที่ปฏิสนธินั้นมาฝังตัวก็ไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

กระบังลมหย่อน ภัยเงียบ...ที่ผู้หญิงไม่ควรมองข้าม...  ซึ่งในประเทศไทยพบได้ประมาณ 70% ส่วนใหญ่มักเกิดกับ...ผู้หญิงที่เคยมีการคลอดบุตรมาแล้ว ผู้หญิงที่มีอายุมากหรือแม้แต่คนที่ไม่เคยคลอดลูกมาก่อนก็มีโอกาสที่จะมีอาการกระบังลมหย่อนได้เช่นกัน...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ