โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมเพิ่มความรักษ์ ในเทศกาลแห่งความสุข ในกิจรรม “รักษ์สุขภาพ..Healthy love”

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมเพิ่มความรักษ์ ในเทศกาลแห่งความสุข ในกิจรรม “รักษ์สุขภาพ..Healthy love”

     โรงพยาบาลนนทเวช จัดกิจกรรมเพิ่มความรักษ์ ในเทศกาลแห่งความสุข เพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีน และเดือนแห่งความรักในกิจรรม “รักษ์สุขภาพ..Healthy love” โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ศวัสพล คูณชัยพานิชย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ และคุณนิตยา ชื่นศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ร่วมกันเสวนาในหัวข้อ “เพราะแต่ละช่วงวัย...มีความเสี่ยงที่ต่างกัน” พร้อมกันผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านยังได้รับสิทธิ์การตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกเบื้องต้น และส้มมงคล ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 โรงพยาบาลนนทเวช เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

     นอกจากกิจกรรมดีๆ แล้ว โรงพยาบาลนนทเวช ยังมอบสุขภาพดีแด่ผู้รับบริการ ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพมาเป็นคู่ซื้อถูกกว่า รับทันทีส่วนลด 20% สำหรับการซื้อโปรแกรมที่ 2 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเคาน์เตอร์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หรือโทร.0-2596-7888 ตั้งแต่วันที่ 10 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
(** เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด)