โรงพยาบาลนนทเวช ให้การต้อนรับ คณะสำรวจ JCI 5th Edition Mock Survey.

โรงพยาบาลนนทเวช ให้การต้อนรับ คณะสำรวจ JCI 5th Edition Mock Survey.

     คุณปัทมา พรมมาส ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะสำรวจจาก HealthCare Expert Group ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมสำรวจ JCI 5th Edition Mock Survey ครั้งที่ 1/ 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล ณ โรงพยาบาลนนทเวช เมื่อวันที่ 24-26 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา