โรงพยาบาลนนทเวช ผู้นำด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการลูกค้า

โรงพยาบาลนนทเวช ผู้นำด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการลูกค้า

     เมื่อช่วงบ่ายวานนี้(1 ก.พ. 60)- คุณนิตยา ชื่นศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ในนามตัวแทนผู้บริหาร    โรงพยาบาลนนทเวช เข้ารับรางวัลดีเด่นอันดับที่ 1 โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและ     เข้าใจความต้องการลูกค้า (The Best of Customer Satisfaction Award) ในโครงการ “Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2016” ฐานะที่โรงพยาบาลนนทเวช สามารถให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วเหนือความคาดหวัง และใส่ใจกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เพื่อมุ่งหวังให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด ณ ห้อง ซาลอน เอ โรงแรม สวิส   โซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ