โรงพยาบาลนนทเวช มอบความความห่วงใย ด้วยกิจกรรม CSR เพื่อมุ่งพัฒนาสังคมในชุมชน

โรงพยาบาลนนทเวช มอบความความห่วงใย ด้วยกิจกรรม CSR เพื่อมุ่งพัฒนาสังคมในชุมชน

     โรงพยาบาลนนทเวช ส่งมอบความห่วงใยด้วยกิจกรรม CSR เพื่อสังคมในชุมชนเขตเทศบาลพระอินทราชา โดยมีนักกำหนดอาหารมาให้ความรู้เรื่อง “กินอยู่อย่างไรในวัยผู้สูงอายุ” พร้อมกับการสาธิตการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ โดยนักกายภาพบำบัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการรู้เท่าทันโรคต่างๆ ในวันผู้สูงอายุ ณ ชุมชนเทศบาลพระอินทราชา

โรงพยาบาลนนทเวช พร้อมส่งมอบความสุขเพื่อสุขภาพที่ดีให้กับชุมชนตลอดทั้งปี เพราะเรามีความห่วงใย มุ่งเน้นให้ทุกท่านดูแลใส่ใจสุขภาพและมีสุขภาพที่แข็งแรง