กิจกรรม “38 ปี แห่งการพัฒนา อย่างไม่หยุดยั้ง” เพราะการป้องกัน...ดีกว่าการรักษา ณ บริเวณโถงกลาง โรงพยาบาลนนทเวช

กิจกรรม “38 ปี แห่งการพัฒนา อย่างไม่หยุดยั้ง” เพราะการป้องกัน...ดีกว่าการรักษา ณ บริเวณโถงกลาง โรงพยาบาลนนทเวช 

โปรโมชั่นประจำเดือน