โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมตอบแทนสังคม ภายใต้โครงการ “นนทเวช เพื่อสังคม และชุมชน”

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมตอบแทนสังคม ภายใต้โครงการ “นนทเวช เพื่อสังคม และชุมชน”

   (22 เม.ย. เวลา 13.30 น.) : โรงพยาบาลนนทเวช นำโดย นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ คุณนิตยา ชื่นศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ได้เข้าพบ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมมอบถุงผ้า  ในกิจกรรม “รับบริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน” ตามโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลต่างๆ นำไปใช้ใส่ยาให้กับผู้ป่วยแทนการใช้ถุงพลาสติก ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี