โรงพยาบาลนนทเวช จัดกิจกรรม “สุขสดใส..วัยคุณภาพ” ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทย ๒๕๖๑

โรงพยาบาลนนทเวช จัดกิจกรรม “สุขสดใส..วัยคุณภาพ” ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทย ๒๕๖๑

     โรงพยาบาลนนทเวช นำทีมโดยคุณนิตยา ชื่นศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ร่วมกันจัดกิจกรรม“สุขสดใส..วัยคุณภาพ” เพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด “อยู่อย่างไรในวัยผู้สูงอายุ” โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ชนาพัฒน์ ภัทรมัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “โรคสมอง เสี่ยงไม่เสี่ยง..แต่เลี่ยงได้” และนพ.เรย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ดูแลหัวใจอย่างไร ในวันผู้สูงอายุ” นอกจากนั้นยังมีนักกำหนดอาหารมาให้ความรู้เรื่อง “กินอยู่อย่างไร..ในวัยสูงอายุ” รวมถึงมีบูธให้บริการต่างๆ มากมาย อาทิ บริการตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว ตรวจเช็คความหนาแน่นของกระดูก ณ ห้องประชุม อาคาร ๖ ชั้น โรงพยาบาลนนทเวช เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑