โรงพยาบาลนนทเวช พร้อมใจ รณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออก เนื่องใน “วันไข้เลือดออกอาเซียน”

โรงพยาบาลนนทเวช พร้อมใจ รณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออก เนื่องใน “วันไข้เลือดออกอาเซียน”

     15 มิ.ย. ของทุกปี “วันไข้เลือดออกอาเซียน” (ASEAN Dengue Day) โรงพยาบาลนนทเวช นำโดย คุณประพิชญา พรมมาส ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล นพ.อภิชัย ไชยโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ พร้อมใจ ร่วมมือ เดินรณรงค์15 มิ.ย. ของทุกปี “วันไข้เลือดออกอาเซียน” (ASEAN Dengue Day) โรงพยาบาลนนทเวช นำโดย คุณประพิชญา พรมมาส ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล นพ.อภิชัย ไชยโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ พร้อมใจ ร่วมมือ เดินรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการป้องกัน ตัวเอง และคนในครอบครัวให้ห่างไกลจากไข้เลือดออก แก่ผู้รับบริการตามแผนกต่างๆ ภายในโรงพยาบาล วันนี้ (15 มิ.ย.58)