“โรงพยาบาลกลุ่มสีเขียว” โรงพยาบาลที่คิดราคายาอย่างเป็นธรรม

“โรงพยาบาลกลุ่มสีเขียว” โรงพยาบาลที่คิดราคายาอย่างเป็นธรรม

โรงพยาบาลนนทเวช  หนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนซึ่งกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ประกาศให้เป็น

“โรงพยาบาลกลุ่มสีเขียว”  โรงพยาบาลที่คิดราคายาอย่างเป็นธรรม และสนับสนุนข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้พิจารณาประกอบการตัดสินใจใช้บริการ

   ทั้งนี้โรงพยาบาลนนทเวชได้รับมอบเกียรติบัตรโรงพยาบาลคุณธรรมในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562  โดยนายจุลินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้  ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี

คลิ๊ก!! เพื่อตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลที่จำหน่ายยาราคาต่ำ