โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมตอบแทนสังคม ภายใต้โครงการ “นนทเวช เพื่อสังคม และชุมชน”

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมตอบแทนสังคม ภายใต้โครงการ “นนทเวช เพื่อสังคม และชุมชน”

   โรงพยาบาลนนทเวช นำโดย คุณนิตยา ชื่นศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ สิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กอ่อน ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ปากเกร็ด และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนและพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี โรงพยาบาลนนทเวช ภายใต้โครงการ “นนทเวช   เพื่อสังคม และชุมชน” เพื่อช่วยเหลือ และร่วมเป็นพลังในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในสถานสงเคราะห์