โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมแสดงความยินดี 42 ปี หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุกิจ

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมแสดงความยินดี 42 ปี หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุกิจ

     โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมแสดงความยินดี และมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการ "แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง" ผ่าน “มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์” เนื่องในวาระครบรอบ 42 ปี หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ โดยมี คุณพัฒนพันธุ์ วงษ์พันธุ์ บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ให้การต้อนรับ