โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมแสดงความยินดี 47 ปี ไทยทีวีสีช่อง 3

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมแสดงความยินดี 47 ปี ไทยทีวีสีช่อง 3

    คุณนิตยา ชื่นศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ในนามตัวแทนผู้บริหารโรงพยาบาลนนทเวช เข้าร่วมแสดงความยินดีสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี โดยมี คุณสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติการแทนรักษาการกรรมการผู้จัดการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ให้การต้อนรับพร้อมรับมอบเงินบริจาคสมทบกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ในมูลนิธิ โรงพยาบาลเด็ก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 พระราม 4