ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย

ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์สูงในการตรวจ และวินิจฉัยแต่ละระบบ พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการใช้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง ในการวินิจฉัยโรคต่างๆ เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่นำไปสู่การค้นหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม เพื่อการรักษาได้อย่างทันท่วงที สามารถตรวจความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายได้หลายส่วน เช่น กระดูกสันหลัง อวัยวะในช่องท้อง ข้อกระดูกต่างๆ

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย

ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย

   ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการตรวจ และวินิจฉัย พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการบริการที่สะดวกและรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง ในการวินิจฉัยโรคต่างๆ เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่นำไปสู่การค้นหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม เพื่อการรักษาได้อย่างทันท่วงที เช่น กระดูกสันหลัง อวัยวะในช่องท้อง ข้อกระดูกต่างๆ

การตรวจทางรังสีวิทยา
 •  ระบบสื่อสารและเรียงลำดับภาพ (PACS) ภาพถ่ายทางการแพทย์ของโรงพยาบาลฯ ทุกภาพจะได้รับการจัดเก็บด้วยระบบดิจิตอลเพื่อการแปลผลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวดเร็วในการให้บริการ และสะดวกต่อการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์
 •  การตรวจดูระบบการไหลเวียนของโลหิตด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ที่ทันสมัย
 •  การรักษาด้วยหัตถการทางรังสีร่วมรักษา (INTERVENTION)
 •  การตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยยเครื่อง Digital Mammography พร้อมการเจาะชิ้นเนื้อเพื่อส่งพิสูจน์
 •  เครื่องวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI
 •  เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT SCAN
 •  เครื่องตรวจวัดความหนาน่นของมวลกระดูก BONE DENSITOMETER
 •  การตรวจเอกซเรย์ฟันด้วยเครื่อง DENTAL X-RAY
 •  การตรวจพิเศษทางรังสีเครื่อง DIGITAL FLUOROSCOPY
 •  การทำหัตถการเพื่อการวินิจฉัยและรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยทางรังสี
ห้องปฏิบัติการ
 •  ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล
 •  บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการครบวงจร
 •  แผนกพยาธิศัลยกรรม
การวินิจฉัยโรคหัวใจและการบำบัดรักษา
 •  ศูนย์หัวใจ
 •  ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ
 •  การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
 •  การตรวจโรคหัวใจทุกประเภท
การตรวจทางระบบประสาท
 •  การตรวจคลื่นสมองด้วยคลื่นไฟฟ้า
 •  การตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า
 •  เครื่องวัดความเคลื่อนไหวของลูกตา
การรักษาโรคมะเร็ง
 •  เคมีบำบัด
 •  การตรวจหามะเร็ง


     เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ช่วยให้การตรวจหรือการคัดกรอง Screening เบื้องต้นมีประสิทธิภาพด้วยความเร็วและความละเอียดสูงของเครื่องดังกล่าว สามารถสร้างภาพได้ถึง 192 ภาพ ในครั้งเดียวของรอบการหมุนหรือสแกน ( 360 องศา ) ผ่านการฉายลำแสงเอกซ์ หรือ X-ray ผ่านอวัยวะที่ต้องการตรวจในแนวตัดขวาง ด้วยความร็วเพียง 0.3 วินาที ทำให้ได้ภาพเอกซเรย์ 20-192 ภาพ ส่งผลให้การตรวจมีความแม่นยำสูง โดยเฉพาะอวัยวะภายในที่มีการเคลื่อนไหว เช่น หัวใจ ซึ่งเครื่องเอกซเรย์ทั่วๆไปจะได้ภาพไม่ชัดเจน แต่ด้วยเครื่องดังกล่าว สามารถให้ภาพที่ชัดเจนทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงส่วนต่างๆ ของร่างกายอาทิ เส้นเลือด เนื้อเยื่อ กระดูก หัวใจ หรือ แม้แต่ท่อลมในบริเวณปอดก็สามารถสร้างภาพได้

สามารถตรวจวินิจฉัยอวัยวะต่างๆในร่างกายได้หลายส่วน

     เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 192-Slice CT Scan เป็นเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ( CT Scan ) ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยให้แพทย์ตรวจและประเมินความผิดปกติของหัวใจ สมอง และเกือบทุกส่วนของร่างกาย ตั้งแต่ศีรษะ จรดปลายเท้า การได้รับอุบัติเหตุ และการแพร่กระจายของโรคมะเร็งได้เร็วขึ้นและแม่นยำมากขึ้น และมีความปลอดภัยสูงขึ้นด้วยปริมาณรังสีที่ต่ำกว่า

ประสิทธิภาพของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 192-Slice CT Scan

     ประสิทธิภาพของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงนอกเหนือจากการทำเอกซเรย์ได้ทั้งร่างกาย ยังสามารถทำการตรวจวินิจฉัย ได้ในแต่ละส่วนของร่างกาย ตามความเหมาะสมได้อีกด้วย
โปรโมชั่นประจำเดือน