คุณแม่ตั้งครรภ์ทารกแรกเกิด

คุณแม่ตั้งครรภ์ทารกแรกเกิด

 • คุณแม่ตั้งครรภ์ อายุต่ำกว่า 35 ปี ใช่ว่าจะไม่มีความเสี่ยง ดาวน์ซินโดรม!!!!

     ในแต่ละปีประเทศไทยมีหญิงตั้งครรภ์กว่า 800,000 ราย ในจำนวนนี้ให้กำเนิดทารกที่เป็นดาวน์ซินโดรมประมาณ 800-1,000 ราย นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้แนะนำให้คำปรึกษาหญิงท...
 • อาหารสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตร

       การรับประทานอาหารสำหรับคุณแม่ในระยะตั้งครรภ์และให้นมบุตร เป็นสิ่งสำคัญที่ร่างกายต้องการ ทั้งปริมาณอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการสูงสำหรับผลิตน้ำนมเลี้ยงบุตรได้เพียงพอ รวมทั้งเสริมสร้าง...
 • ความรู้และการปฏิบัติตัวความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์

  ความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์ คืออะไร      คือ ภาวะที่มีความดันโลหิตสูง (> 140/90 มิลลิเมตรปรอท) หลังอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ โดยไม่มีประวัติความดันโลหิตสูงเรื้อรังมาก่อน ร่ว...
 • ภาวะรกเกาะต่ำ

  รกเกาะต่ำ หมายถึง ภาวะที่รกเกาะต่ำลงมาถึงบริเวณส่วนล่างของผนังมดลูก (Lower uterine segment) ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุที่แท้จริงของรกเกาะต่ำ ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้...
 • เสี่ยงแค่ไหน? เมื่อท้องในวัย 35+

       ด้วยไลฟ์สไตรของผู้หญิงยุคใหม่ ทำให้ส่วนใหญ่แต่งงานช้าลงพร้อมตั้งครรภ์เมื่อเข้าสู่วัย 35 อัพ ซึ่งการตั้งครรภ์ตอนอายุมาก นับว่าเพิ่มโอกาศเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อกา...
 • ไข้หวัดใหญ่... โรคภัยยุคใหม่อยู่ใกล้ตัว

  ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อที่แพinร่กระจายอย่างรวดเร็ว พบได้ตลอดปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว  ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส  Influenza Virus มีหลายสายพันธุ์ แบ่งออกได้เป็นประเภท&nbs...

โปรโมชั่นประจำเดือน