คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก

ให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกทางด้าน ตา หู คอ จมูก แก่ผู้ใช้บริการ และครอบครัว โดยมีการทำงานร่วมกันเป็นแบบสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่ปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้สร้างความประทับใจที่เกินความคาดหวังของผู้รับบริการ

ขอบเขตการให้บริการ คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก

   คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลนนทเวช ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกทางด้าน ตา หู คอ จมูก โดยมีการทำงานร่วมกันเป็นแบบสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่ปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ครบครัน และเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถให้การตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ ได้อย่างละเอียดและแม่นยำ และให้บริการอย่างอบอุ่น สะดวกสบาย เป็นกันเอง