คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก

ให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกทางด้าน ตา หู คอ จมูก แก่ผู้ใช้บริการ และครอบครัว โดยมีการทำงานร่วมกันเป็นแบบสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่ปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้สร้างความประทับใจที่เกินความคาดหวังของผู้รับบริการ

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก

   คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลนนทเวช ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกทางด้าน ตา หู คอ จมูก โดยมีการทำงานร่วมกันเป็นแบบสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่ปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ครบครัน และเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถให้การตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ ได้อย่างละเอียดและแม่นยำ และให้บริการอย่างอบอุ่น สะดวกสบาย เป็นกันเอง

 บริการค้นหาภาวะการได้ยินบกพร่อง และประสาทหูเสื่อม ทำให้ได้ยินไม่ชัด และเป็นอุปสรรคมากต่อการรับฟัง ดังนั้นผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยฟัง ผู้ป่วยสามารถเข้ารับคำปรึกษาและรักษาเฉพาะบุคคล บริการรักษาอาการเวียนศีรษะโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เนื่องจากผู้ป่วยที่มีอาการปวดศรีษะบ่อยๆ หรือวิงเวียนศรีษะง่าย อาจเป็นสัญญาณของบางโรค นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลยังมีการบริการศัลยกรรมเจาะหู ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ Sterile ลดการติดเชื้อหลังเจาะ

บริการรักษาโรคทาง ตา
 • - ศัลยกรรมดวงตา
 • - รักษาโรคตาเฉพาะทาง
 • - ศัลยกรรมจอประสาทตา
 • - โรคทางกล้ามเนื้อตา / ตาเหล่
 • - โรคต้อเนื้อ, ต้อกระจก, ต้อลม
 • - ศัลยกรรม รักษา สายตาผิดปกติ
 • - ค้นหา และรักษาเบาหวานขึ้นตา
 • - ถ่ายรูปจอประสาทตา ค้นหาโรคทางตา
 • - ผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม โดยไม่ต้องนอนพักโรงพยาบาล
 • - บริการตรวจหาภาวะโรคทางตา ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย
บริการรักษาโรคทาง หู
 • - โรคของหู หูอื้อ
 • - การได้ยินเสื่อม
 • - มีเสียงผิดปกติในหู
 • - สิ่งแปลกปลอมในหู
 • - ตรวจระบบการทรงตัว
 • - หูอักเสบ โรคหูน้ำหนวก
 • - การใส่เครื่องช่วยฟังเสียง
 • - ตรวจการทำงานของหูชั้นกลาง สำหรับนักดำน้ำ, นักบิน
บริการรักษาโรคทาง คอ
 • - คางทูม
 • - เสียงแหบ
 • - เจ็บในลำคอ
 • - ต่อมไทรอยด์
 • - ต่อมน้ำลายโต
 • - แผลในคอเรื้อรัง
 • - ต่อมน้ำเหลืองโต
 • - มะเร็งบริเวณลำคอ
 • - มีก้อนผิดปกติบริเวณคอ
 • - เนื้องอก และลำคอ บริเวณศีรษะ
บริการรักษาโรคทาง จมูก
 • - ภูมิแพ้ ไซนัส
 • - การผ่าตัดไซนัส
 • - นอนกรน
ตาขี้เกียจ (Lazy Eye)
ตาขี้เกียจคือ ?

     ตาขี้เกียจ (Lazy eye หรือ  Amblyopia) พบได้ประมาณ 1-5% เป็นภาวะที่ เด็กมีการมองเห็นลดลง ซึ่งเป็นผลกระทบมาจาก พัฒนาการมองเห็นที่ผิดปกติในช่วงก่อน 8 ขวบ

     การพัฒนาการมองเห็นที่สำคัญ คือ ช่วงก่อน 8 ขวบ โดยเด็กจะสามารถพัฒนาการมองเห็นตามปกติได้ ก็ต่อเมื่อ เด็กมีการมองเห็นที่ดี ตาไม่เข และใช้สองตาได้ดีพอๆกัน แต่ถ้ามีเหตุที่ทำให้ภาพที่มองเห็นไม่ชัดเจน จะทำเด็กให้ไม่สามารถพัฒนาการมองเห็นได้อย่างปกติ (โดยไม่ว่าจะเกิดกับตาข้างเดียว หรือทั้งสองตา) ซึ่งจะทำให้เกิดตาขี้เกียจ ยิ่งถ้าไม่ได้รับการแก้ไขแต่เนิ่นๆ อาจทำให้เด็กเห็นเป็นภาพมัวถาวร ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้อีกในอนาคต

อะไรคือสาเหตุ?
 • ตาเข  คือ การที่ตาสองข้างไม่มองไปทางเดียวกัน โดยสมองจะไม่สนใจภาพที่มาจากตาขี้เกียจ (เพื่อหลีกเลี่ยงการมองเป็นภาพซ้อน)
 • ค่าสายตาผิดปกติ  อาจเกิดจากสายตาสั้น-ยาว-เอียง หรือค่าสายตาไม่เท่ากันระหว่างสองตา ทำให้ภาพไม่ชัด ถ้าเป็นมากในตาข้างใดข้างหนึ่ง จะทำให้ตาข้างนั้นไม่ได้รับการพัฒนาการมองเห็นที่ดี เกิดเป็นตาขี้เกียจ
 • มีอะไรมาบดบังการมองเห็น  เช่น ต้อกระจกในเด็ก (ซึ่งเป็นภาวะที่เลนส์ในตาขุ่น บดบังการมองเห็น)
วินิจฉัยตาขี้เกียจอย่างไร?
 • - ผู้ปกครองอาจสังเกตุเห็นตาเข จุดขาวในตา หนังตาปิด ความผิดปกติของการมองเห็นใดๆ อันจะนำมาสู่การตรวจตา (แต่อาจสังเกตุได้ยาก ถ้าเด็กใช้ตาข้างที่ดี มาช่วยตาขี้เกียจในการมอง)
 • - จักษุแพทย์จะตรวจค่าสายตาอย่างละเอียด ว่ามีระดับการมองเห็นแตกต่างกันในตาทั้งสองข้างหรือไม่ โดยการตรวจทีละตา หาว่ามีสาเหตุใดหรือไม่ ที่ทำให้การมองเห็นในตาสองข้างไม่เท่ากัน แล้วเปรียบเทียบ
ลูกเราจะต้องตรวจไหม?
 • - มีคำแนะนำว่า เด็กทุกคนควรได้รักการตรวจสายตาสักหนึ่งครั้งก่อนอายุสี่ขวบ เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองตาขี้เกียจ
 • - เด็กที่คลอดก่อนกำหนด
 • - เด็กที่คนในครอบครัวมีปัญหาตาเข หรือสายตาผิดปกติมาก
 • - โรคต้อหินในครอบครัว
 • - โรคร้ายแรงที่แพทย์เห็นว่าอาจสัมพันธ์กับโรคตา
ตาขี้เกียจรักษาอย่างไร?
 • 1. รักษาตามสาเหตุที่ตรวจพบ (ถ้าพบตาเข อาจพิจารณาผ่าตัด, ใส่แว่นถ้ามีปัญหาจากค่าสายตาที่ผิดปกติ)
 • 2.กระตุ้นให้เด็กใช้ตาข้างที่ขี้เกียจ โดยอาจต้องปิดตาข้างที่ดี หรืออาจต้องใช้ยาหยอดตาเพื่อทำให้ตาข้างที่ดีมัว (เด็กจะได้ใช้ตาข้างที่ขี้เกียจ) ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการรักษาตาขี้เกียจหลายสัปดาห์ เพื่อให้ตาข้างที่ขี้เกียจแข็งแรงขึ้น การมองเห็นดีขึ้นโดยเด็กที่มีระดับสายตาดีขึ้น อาจต้องใส่แว่นหรือปิดตาไปอีกระยะหนึ่ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
โทร.0-2596-7888


  แพคเกจและโปรแกรมตรวจ คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก 

โปรโมชั่นประจำเดือน