ศูนย์ตา หู คอ จมูก

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับ ตา หู คอ และจมูกทุกชนิด ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาไปจนถึงการผ่าตัดในโรคที่ซับซ้อน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านตา หู คอ จมูก ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตวิทยา เพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านตา หู คอ จมูกโดยเฉพาะครอบคลุมการรักษาและผ่าตัด

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง ศูนย์ตา หู คอ จมูก

   คลินิกจักษุ ให้บริการดูแลรักษาทุกโรคและอาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับดวงตา ตั้งแต่อาการทั่วไปจนถึงการรักษาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านเกี่ยวกับดวงตา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา ประกอบด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ครอบคลุมทุกปัญหาที่เกี่ยวกับดวงตา ได้แก่

 •  ต้อกระจก
 •  ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
 •  ต้อหิน
 •  จอประสาทตา
 •  ม่านตาอักเสบ
 •  โรคตาในเด็กและ ตาเข
การบริการ
 •  การตรวจวัดสายตาแบบครบวงจร
 •  การตรวจรักษาตาทุกชนิด
 •  การตรวจสายตาในเด็ก
  •  การตรวจคัดกรองการมองเห็นและสายตาขี้เกียจในเด็ก
  •  การตรวจ รักษาและผ่าตัดโรคตาในเด็ก
  •  การตรวจ รักษาและผ่าตัดโรคกล้ามเนื้อตาในเด็กและผู้ใหญ่
 •  การผ่าตัดตาทุกชนิด
 •  การผ่าตัดจอประสาทตา
 •  ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
  •  การผ่าตัดแก้ไขภาวะผิดปกติทุกชนิดของเปลือกตา และการผ่าตัดเปลือกตาเพื่อความสวยงาม
  •  การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของระบบท่อน้ำตา
  •  การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของเบ้าตา
 •  การเปลี่ยนกระจกตาดำ
 •  การผ่าตัดต้อกระจกและเลนส์เทียมด้วยเครื่องสลายต้อกระจก
 •  การผ่าตัดรักษาต้อหิน
 •  การทำตาปลอม
 •  การตรวจคัดกรองตา
ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
 •  ห้องตรวจตาพร้อมอุปกรณ์ครบครัน
 •  เครื่องวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์
 •  เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียม
 •  เครื่องฉีดสีถ่ายภาพจอประสาทตา
 •  เครื่องวัดความดันลูกตา
 •  เครื่องวัดความโค้งของกระจกตา
 •  เครื่องเลเซอร์รักษาเบาหวานจอประสาทและต้อหิน
 •  เครื่องเลเซอร์ชนิด YAG รักษาต้อหินและหลังการผ่าตัดต้อกระจก
 •  เครื่องเลเซอร์รักษาสายตาสั้นและเอียง
 •  เครื่องเลเซอร์ SLT (Selective Laser Trabeculoplasty) สำหรับรักษาต้อหิน
 •  กล้องเอ็นโดสโคปสำหรับการผ่าตัดแก้ไขท่อน้ำตาอุดตันผ่านทางจมูก โดยไม่มีแผลเป็น
 •  การตรวจคัดกรองการมองเห็นและสายตาขี้เกียจในเด็ก
 •  การตรวจ รักษาและผ่าตัดโรคตาในเด็ก
 •  การตรวจ รักษาและผ่าตัดโรคกล้ามเนื้อตาในเด็กและผู้ใหญ่
 •  การผ่าตัดตาทุกชนิด
 •  การผ่าตัดจอประสาทตา
ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
 •  การผ่าตัดแก้ไขภาวะผิดปกติทุกชนิดของเปลือกตา และการผ่าตัดเปลือกตาเพื่อความสวยงาม
 •  การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของระบบท่อน้ำตา
 •  การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของเบ้าตา
คลินิกการนอนหลับ

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการผิดปกติที่เกิดจากการนอนหลับ อาทิ การนอนกรน การหยุดหายใจขณะนอนหลับ การนอนไม่หลับ การนอนกัดฟัน การนอนขากระตุกขณะหลับ

คลินิกการได้ยินและการทรงตัว

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา รวมถึงฟื้นฟูสำหรับโรคที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน การทรงตัว และอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน ตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ ให้การบริการ ตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับหู คอ และจมูกทุกชนิด อาทิ

 •  โรคเกี่ยวกับหูและการได้ยิน เช่น หูน้ำหนวก ปวดหู หูอื้อ การได้ยินบกพร่อง มีเสียงผิดปกติในหู เวียนศีรษะบ้านหมุน
 •  โรคเกี่ยวกับช่องปาก ลำคอ และกล่องเสียง เช่น ทอนซิลอักเสบ คอหอยอักเสบ ไอเรื้อรัง เสียงแหบ โรคที่เกี่ยวข้องกับต่อมไทรอยด์
 •  โรคเกี่ยวกับโพรงจมูก เช่น จมูกอักเสบเรื้อรัง ไซนัสอักเสบ ภูมิแพ้ การได้รับกลิ่นผิดปกติ
 •  เนื้องอกหรือโรคมะเร็งหู คอ จมูก ทุกชนิด
 •  ภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ
 •  การตรวจหู คอ จมูก สำหรับเด็ก
 •  การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์
 •  การผ่าตัดใหญ่และเล็กของหู คอ จมูก
 •  การผ่าตัดหูชั้นกลาง
 •  การผ่าตัดโพรงจมูกด้วยกล้อง
 •  การตรวจหูชั้นในและระบบประสาท
 •  การตรวจกล่องเสียงและวินิจฉัยความผิดปกติทางการพูด
 •  การส่องกล้องทางหู คอ จมูก
 •  การทดสอบการรับกลิ่น
 •  การฝึกพูด
 •  การตรวจการได้ยิน
 •  การทดสอบสมดุลการทรงตัว
 •  การฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยิน
 •  การฝึกระบบประสาทการทรงตัวโดยการใช้เครื่อง posturography
 •  การตรวจสอบและวิเคราะห์ความผิดปกติของการนอนหลับ
ตาขี้เกียจคือ ?ตาขี้เกียจ (Lazy Eye)

     ตาขี้เกียจ (Lazy eye หรือ  Amblyopia) พบได้ประมาณ 1-5% เป็นภาวะที่ เด็กมีการมองเห็นลดลง ซึ่งเป็นผลกระทบมาจาก พัฒนาการมองเห็นที่ผิดปกติในช่วงก่อน 8 ขวบ

     การพัฒนาการมองเห็นที่สำคัญ คือ ช่วงก่อน 8 ขวบ โดยเด็กจะสามารถพัฒนาการมองเห็นตามปกติได้ ก็ต่อเมื่อ เด็กมีการมองเห็นที่ดี ตาไม่เข และใช้สองตาได้ดีพอๆกัน แต่ถ้ามีเหตุที่ทำให้ภาพที่มองเห็นไม่ชัดเจน จะทำเด็กให้ไม่สามารถพัฒนาการมองเห็นได้อย่างปกติ (โดยไม่ว่าจะเกิดกับตาข้างเดียว หรือทั้งสองตา) ซึ่งจะทำให้เกิดตาขี้เกียจ ยิ่งถ้าไม่ได้รับการแก้ไขแต่เนิ่นๆ อาจทำให้เด็กเห็นเป็นภาพมัวถาวร ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้อีกในอนาคต

อะไรคือสาเหตุ?
 • ตาเข  คือ การที่ตาสองข้างไม่มองไปทางเดียวกัน โดยสมองจะไม่สนใจภาพที่มาจากตาขี้เกียจ (เพื่อหลีกเลี่ยงการมองเป็นภาพซ้อน)
 • ค่าสายตาผิดปกติ  อาจเกิดจากสายตาสั้น-ยาว-เอียง หรือค่าสายตาไม่เท่ากันระหว่างสองตา ทำให้ภาพไม่ชัด ถ้าเป็นมากในตาข้างใดข้างหนึ่ง จะทำให้ตาข้างนั้นไม่ได้รับการพัฒนาการมองเห็นที่ดี เกิดเป็นตาขี้เกียจ
 • มีอะไรมาบดบังการมองเห็น  เช่น ต้อกระจกในเด็ก (ซึ่งเป็นภาวะที่เลนส์ในตาขุ่น บดบังการมองเห็น)
วินิจฉัยตาขี้เกียจอย่างไร?
 • - ผู้ปกครองอาจสังเกตุเห็นตาเข จุดขาวในตา หนังตาปิด ความผิดปกติของการมองเห็นใดๆ อันจะนำมาสู่การตรวจตา (แต่อาจสังเกตุได้ยาก ถ้าเด็กใช้ตาข้างที่ดี มาช่วยตาขี้เกียจในการมอง)
 • - จักษุแพทย์จะตรวจค่าสายตาอย่างละเอียด ว่ามีระดับการมองเห็นแตกต่างกันในตาทั้งสองข้างหรือไม่ โดยการตรวจทีละตา หาว่ามีสาเหตุใดหรือไม่ ที่ทำให้การมองเห็นในตาสองข้างไม่เท่ากัน แล้วเปรียบเทียบ
ลูกเราจะต้องตรวจไหม?
 • - มีคำแนะนำว่า เด็กทุกคนควรได้รักการตรวจสายตาสักหนึ่งครั้งก่อนอายุสี่ขวบ เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองตาขี้เกียจ
 • - เด็กที่คลอดก่อนกำหนด
 • - เด็กที่คนในครอบครัวมีปัญหาตาเข หรือสายตาผิดปกติมาก
 • - โรคต้อหินในครอบครัว
 • - โรคร้ายแรงที่แพทย์เห็นว่าอาจสัมพันธ์กับโรคตา
 •  
ตาขี้เกียจรักษาอย่างไร?
 • 1. รักษาตามสาเหตุที่ตรวจพบ (ถ้าพบตาเข อาจพิจารณาผ่าตัด, ใส่แว่นถ้ามีปัญหาจากค่าสายตาที่ผิดปกติ)
 • 2.กระตุ้นให้เด็กใช้ตาข้างที่ขี้เกียจ โดยอาจต้องปิดตาข้างที่ดี หรืออาจต้องใช้ยาหยอดตาเพื่อทำให้ตาข้างที่ดีมัว (เด็กจะได้ใช้ตาข้างที่ขี้เกียจ) ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการรักษาตาขี้เกียจหลายสัปดาห์ เพื่อให้ตาข้างที่ขี้เกียจแข็งแรงขึ้น การมองเห็นดีขึ้นโดยเด็กที่มีระดับสายตาดีขึ้น อาจต้องใส่แว่นหรือปิดตาไปอีกระยะหนึ่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตา หู คอ จมูก
โทร.0-2596-7888


  แพคเกจและโปรแกรมตรวจ คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก 

โปรโมชั่นประจำเดือน