คลินิกอายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรม ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆ อย่างครบวงจรโดยทีมแพทย์ด้านอายุรกรรม ที่ได้รับวุฒิบัตรจากแพทย์สภา...

 

ขอบเขตและการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง คลินิกอายุรกรรม

   คลินิกอายุรกรรม ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆ อย่างครบวงจรโดยทีมแพทย์ด้านอายุรกรรม ที่ได้รับวุฒิบัตรจากแพทย์สภาให้บริการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคทางอายุรกรรมทั่วไปที่มีประสบการณ์ เกี่ยวกับการตรวจรักษาโรค ผู้ป่วยที่มีปัญหาในโรคต่างๆ หรือผู้สูงอายุ ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ทั้งการรักษาและ การดูแลสุขภาพการป้องกันโรคเพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรง และมีแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆ รวมทั้งการให้บริการโดยแพทย์ทางเลือก

  • • อายุรศาสตร์โรคเลือด (Hematology)
  • • อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง (Oncology)
  • • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ (Infectious)
  • • อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ และปอด (Pulmonology)
  • • อายุรศาสตร์โรครูมาติสซั่ม (Rheumatology)
  • • อายุรศาสตร์ทั่วไป (Internal Medicine)