คลินิกอายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรม ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆ อย่างครบวงจรโดยทีมแพทย์ด้านอายุรกรรม ที่ได้รับวุฒิบัตรจากแพทย์สภา...

 

ขอบเขตและการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง คลินิกอายุรกรรม

   ให้บริการตรวจวินิจฉัยเเละรักษาผู้ป่วยในผู้ใหญ่ด้วยการใช้ยา การบริการด้านคำปรึกษา เเนะนำ รวมถึงการป้องกันเเละส่งเสริมสุขภาพโดยทีมเเพทย์อายุกรรมผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจะทำงานร่วมกันเพื่อผลในการรักษาที่ดีที่สุดของผู้ป่วย ให้บริการรักษาเกี่ยวกับโรคต่างๆ อาทิ

   อายุรศาสตร์โรคเลือด (Hematology)

   ให้บริการค้นหาสาเหตุของโรคตามอาการ โดยการเจาะเลือดดูค่าต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับโรค และข้อสรุปวินิจฉัยเพื่อวางแผนการรักษา รวมทั้งการให้ยา โดยทีมเเพทย์อายุกรรมผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ  เพื่อแก้ไขปัญหาระบบโรคเลือดนั้น ๆ  รวมทั้งการให้คำปรึกษาลูกค้าที่ผลการตวจสุขภาพมีค่าเลือดที่ผิดปกติ จากการตรวจสุขภาพและให้ความรู้วิธีปฏิบัติตัว  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ

 •  ดูแลผู้ป่วยโรคเลือดที่เป็นสาเหตุมาจากพันธุกรรม เช่น ธาลัสซีเมีย (Thalassemia) , ฮีโมฟีเลีย (Hemophilia)
 •  ดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด เลือดหยุดยาก หรือมีจ้ำเลือดไม่ทราบสาเหตุ
 •  ดูแลผู้ป่วยโรคโลหิตจางทุกชนิด (Anemia)
 •  โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
เครื่องมือและการรักษา
 •  การเจาะ Bone Marrow เพื่อดูลักษณะของไขกระดูก ที่มีผลต่อการสร้างเม็ดเลือดของผู้รับบริการ
 •  การเจาะเลือดดูค่าต่างๆที่สัมพันธ์กับโรคและข้อสรุปวินิจฉัย เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาและการให้ยา
 •  การให้ความรู้ในการดูแลตนเอง เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่างๆ
ทีมแพทย์
 •  พญ.พรพิมล เทพสวัสดิ์
 •  พญ. นริสรา วงศ์ทอง
 •  พญ. นงลักษณ์ คณิตทรัพย์
อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง (Oncology)

   ให้บริการดูแลรักษาโรคมะเร็ง ตั้งแต่การป้องกัน วินิจฉัย บำบัดรักษา ติดตามประเมินผลการรักษาและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ไปจนถึงการดูแลด้านสภาวะจิตใจ โภชนาการ การจัดการกับความเจ็บปวด และการเฝ้าระวังการกลับมาเป็นซ้ำของโรคอย่างใกล้ชิด โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านมะเร็งโดยเฉพาะ

โรคมะเร็งที่ให้การรักษา

 •  มะเร็งกระเพาะอาหาร (Gastric Cancer)
 •  มะเร็งหลอดอาหาร (Esophageal cancer)
 •  มะเร็งของระบบทางเดินปัสสาวะ (Genitourinary Cancer)
 •  มะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อ (Bone Cancer)
 •  มะเร็งตับ (Liver&Biliriary Cancer)
 •  มะเร็งเม็ดเลือด (Hematologic malignancy)
 •  มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer)
 •  มะเร็งในช่องปากและลำคอ (Head and Neck Cancer)
 •  มะเร็งเต้านม (Breast Cancer)
 •  มะเร็งปอด (Lung Cancer)
 •  มะเร็งสมอง (Brain Tumor)
 •  มะเร็งตับอ่อน (Pancrease Cancer)
คณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
ทีมแพทย์
 •  อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง ( พญ.ชนิกา ครุฑนาค)
 •  อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเลือด (พญ.พรพิมล เทพสวัสดิ์)
 •  ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง (นพ.ต้น คงเป็นสุข , นพ. ปิยะ เตียวประเสริฐ)
 •  สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งสตรี  (นพ.ศุภชัย เรืองแก้วมณี, นพ.สมบูรณ์ ศรสุกลรัตน์ , พญ.สุทธิดา อินทรบุหรั่น, พญ.สุรินทิพย์ เปี่ยมสมบูรณ์ ,นพ.ชนินทร์ อภิวาณิชย์, ผศ.พญ. เฉลิมพร โรจน์
 •  รัตน์ศิริกุล,  นพ.สันติ โลกเจริญลาภ, นพ.ศุภฤกษ์ กมลวัทน์, นพ.ปิยศักดิ์ ทหราวานิช)
 •  รังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งเต้านม ( พญ.สุรีย์พร โรจนพิทยากร)
 •  รังสีแพทย์ร่วมรักษาโรคมะเร็ง (พญ. เอกอนงค์ วรกิตสิทธิสาธร,  นพ.พิษณุรักษ์ อินละคร)
โรคติดเชื้อ (infectious disease)

   โรคระบบทางเดินหายใจ เป็นโรคของอวัยวะที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการหายใจ ซึ่งแบ่งออกเป็นระบบทางเดินหายใจส่วนบน ได้แก่ จมูก ลำคอ โพรงหลังจมูก กล่องเสียง และระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ได้แก่ หลอดคอ หลอดลม และปอดทั้งสองข้าง ดังนั้น โรคในกลุ่มนี้จึงครอบคลุมตั้งแต่โรคที่มีอาการไม่รุนแรงมากนักไปจนถึงโรคที่มีความรุนแรงมาก เช่น หลอดลมอักเสบ หอบหืด วัณโรค ถุงลมโป่งพอง ปอดอักเสบ และมะเร็งปอด

โรคปอดเเละโรคระบบทางเดินหายใจ

     โรคระบบทางเดินหายใจ เป็นโรคของอวัยวะที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการหายใจ ซึ่งแบ่งออกเป็นระบบทางเดินหายใจส่วนบน ได้แก่ จมูก ลำคอ โพรงหลังจมูก กล่องเสียง และระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ได้แก่ หลอดคอ หลอดลม และปอดทั้งสองข้าง ดังนั้น โรคในกลุ่มนี้จึงครอบคลุมตั้งแต่โรคที่มีอาการไม่รุนแรงมากนักไปจนถึงโรคที่มีความรุนแรงมาก เช่น หลอดลมอักเสบ หอบหืด วัณโรค ถุงลมโป่งพอง ปอดอักเสบ และมะเร็งปอด

โรคข้อเเละรูมาติซั่ม

   อาการปวดข้อ ข้อติดขัดจากข้ออักเสบสามารถเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัย โดยมีสาเหตุของการเกิดโรคได้มากมาย ทั้งจากอายุ อุบัติเหตุ การใช้งานซ้ำๆ การติดเชื้อ ภาวะภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง และอื่นๆ อีกมากมาย โรคข้ออักเสบมีด้วยกันมากกว่า 100 ชนิด เช่น โรคกระดูกพรุน ข้อเสื่อม ข้ออักเสบรูมาตอยด์ ข้ออักเสบจากโรคสะเก็ดเงิน และโรคเกาต์ การวินิจฉัยโรคอย่างแม่นยำจึงจำเป็นสำหรับการวางแผนการรักษาที่ถูกต้องต่อไป

โรคภูมิเเพ้

   ไอ จาม คัดจมูก น้ำมูกไหล น้ำตาไหล คันตามร่างกาย หอบหืด แน่นหน้าอก แพ้แมลงต่อย หรือแม้กระทั่งแพ้อาหาร อาการเหล่านี้บ่งบอกว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายกำลังมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ซึ่งปกติแล้วจะไม่เกิดขึ้นกับคนทั่วไป หากสงสัยว่าคุณอาจเป็นโรคภูมิแพ้ ควรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโดยเร็ว เพราะโรคภูมิแพ้บางชนิดมีอาการที่เฉียบพลันและรุนแรงได้ การทราบสาเหตุที่แท้จริงเพื่อการรักษาและหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้จึงจำเป็นอย่างยิ่ง

โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

   โรคต่อมไร้ท่อเป็นโรคที่เกิดกับอวัยวะต่างๆ ในระบบต่อมไร้ท่อซึ่งกระจายอยู่ทั่วร่างกาย ต่อมไร้ท่อทำหน้าที่หลั่งฮอร์โมนเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อควบคุมการทำงานของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแคลอรีให้เป็นพลังงาน การเต้นของหัวใจ การเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อและกระดูก รวมถึงการมีบุตร ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อซึ่งเกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมน หรือจากการเกิดรอยโรคต่างๆ นั้นทำให้เกิดโรคตามมามากมาย เช่น เบาหวาน ไทรอยด์ กระดูกพรุน ภาวะโรคอ้วน

 •  การป้องกันและรักษาโรคอ้วน
   การประเมิณและการแก้ไขปัญหาทางด้านโภชนาการสำหรับคนปกติที่ขาดสารอาหารเช่นขาดวิตะมิน เกลือแร่
   การให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำสำหรับผู้ป่วยที่ขาดสารอาหารหรือผู้ป่วยโรคมะเร็ง
   โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมันในเลือดสูง
   โรคไทรรอยด์ การเจาะก้อนที่ต่อมไทรรอยด์
   โรคระบบต่อมไร้ท่อ
   ฮอร์โมนเพศ  ให้ฮอร์โมนเพศในผู้ป่วยหลังแปลงเพศ หรือขาดฮอร์โมนเพศในผู้หญิง หรือฮอร์โมนเพศในผู้ชาย
ทีมแพทย์
 •  นายแพทย์ธีรวุฒิ คลังเจริญชัย
 •  แพทย์ทหญิงมนัสวินี ชูเสน
โรคไต

   ไต เป็นอวัยวะที่เปรียบได้กับโรงบำบัดของเสียที่ต้องอยู่กับมลพิษตลอดเวลา เนื่องจากมีหน้าที่กรองของเสียออกจากกระแสเลือด การทรุดโทรมของไตจึงเกิดขึ้นได้ง่าย โรคไตจัดเป็นภัยเงียบที่ไม่แสดงอาการในระยะแรก ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักตรวจพบโรคเมื่อประสิทธิภาพการทำงานของไตลดลงไปกว่าร้อยละ 70 แล้ว โรคไตที่พบบ่อย ได้แก่ โรคไตเรื้อรัง โรคนิ่วในไต และโรคไตอักเสบจากการติดเชื้อ

ภาวะการนอนหลับผิดปกติ

   ภาวะผิดปกติของการนอนหลับ เช่น การนอนกรน ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ นอนไม่หลับ และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับอื่นๆ ส่งผลเสียทั้งต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นระดับของฮอร์โมน น้ำหนัก สมาธิ หรือความจำ การตรวจหาสาเหตุของภาวะผิดปกติและรักษาอาการอย่างตรงจุดจึงจำเป็นต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณ

ปัญหาทางสุขภาพจิต

   สุขภาพจิตที่ดีคือการมีอารมณ์ที่มั่นคง จิตใจเป็นสุข สามารถทำงานและปรับตัวเองเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ผู้ที่มีสุขภาพจิตดีจึงมีสุขภาพร่างกายดีตามไปด้วย ปัญหาทางสุขภาพจิต เช่น นอนไม่หลับ เครียด หดหู่ อารมณ์ 2 ขั้ว ปัญหาครอบครัว หรือแม้กระทั่งติดสารเสพติด จึงควรได้รับการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดโรคทางกายตามมา

โรคความดันโลหิตสูง

   โรคความดันโลหิตสูงเป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อย และหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา อาจสร้างความเสียหายให้กับหลอดเลือดได้ เช่น ทำให้หลอดเลือดแข็ง หลอดเลือดโป่งพอง และยังนำไปสู่โรคแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายอีกหลายโรค เช่น หัวใจวาย หลอดเลือดหัวใจตีบ โรคไตวายเรื้อรัง อัมพาต และอัมพฤกษ์


  แพคเกจและโปรแกรมตรวจ คลินิกอายุรกรรม 

โปรโมชั่นประจำเดือน