โรงพยาบาลนนทเวช ส่งต่อสุขภาพดี๊..ดีสู่ชุมชน

โรงพยาบาลนนทเวช ส่งต่อสุขภาพดี๊..ดีสู่ชุมชน

     โรงพยาบาลนนทเวช นำโดย คุณนิตยา ชื่นศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ร่วมส่งต่อสุขภาพดีทั้งครอบครัว Healthy Delivery By Nonthavej ณ หมู่บ้าน The Plant  สรงประภา (ดอนเมือง) ภายในบูธมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจองค์ประกอบของร่างกาย ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ พร้อมรับของที่ระลึกจากทางโรงพยาบาล ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้รักสุขภาพเป็นอย่างมาก

     โรงพยาบาลนนทเวช พร้อมส่งมอบความสุขเพื่อสุขภาพที่ดี ให้กับทางผู้พักอาศัยในหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการอีกมายมายตลอดทั้งปี เพราะเรามีความห่วงใย มุ่งเน้นให้ทุกท่านดูแลใส่ใจสุขภาพและมีสุขภาพที่ดี