แผนก ไอซียู และ ซีซียู

แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU&CCU) โรงพยาบาลนนทเวช โดยการบริหารของหน่วยเวชบำบัดวิกฤติ ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยหนักที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และ หรือที่มีการทำงานของอวัยวะสำคัญล้มเหลว ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัย รักษา และเฝ้าระวังสภาวะของผู้ป่วยด้วยการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ภายใต้ความรู้และประสบการณ์ของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาต่างๆ พร้อมทีมพยาบาลผู้มีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยหนักซึ่งได้รับการอบรมในกรดูแลผู้ป่วยวิกฤติและการช่วยชีวิตขั้นสูง

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง แผนก ไอซียู และ ซีซียู

แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU&CCU) โรงพยาบาลนนทเวช โดยการบริหารของหน่วยเวชบำบัดวิกฤติ ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยหนักที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และ หรือที่มีการทำงานของอวัยวะสำคัญล้มเหลว ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัย รักษา และเฝ้าระวังสภาวะของผู้ป่วยด้วยการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ภายใต้ความรู้และประสบการณ์ของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาต่างๆ พร้อมทีมพยาบาลผู้มีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยหนักซึ่งได้รับการอบรมในกรดูแลผู้ป่วยวิกฤติและการช่วยชีวิตขั้นสูง และห้องพิเศษสำหรับให้บริการผู้ป่วย โดยภายในห้องมีระบบแอร์และระบบระบายอากาศแยกต่างหาก

1.ดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤติในทุกระบบ

แผนกผู้ป่วยหนักทุกแผนกสามารถให้การดูแลและเฝ้าระวังการรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการทำหัตถการพิเศษ เช่น การใส่สายสวนเพื่อวัดความดันในเส้นเลือด การใส่สายสวนเพื่อใช้สำหรับฟอกไต ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น การใช้เครื่องช่วยหายใจ ผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกเฉียบพลัน ฯลฯ

2. รับย้ายผู้ป่วยหนักจากสถานพยาบาลอื่น

โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ป่วยวิกฤติจะให้คำปรึกษาแก่แพทย์ประจำแผนกฉุกเฉินและแผนกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พร้อมทั้งประสานงานกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตามภาวะโรคของผู้ป่วย เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวมถึงความพร้อมของแผนกผู้ป่วยหนักและอุปกรณ์ทุกชนิดที่จำเป็น เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องฟอกไต ก่อนผู้ป่วยมาถึง เพื่อให้มีความปลอดภัยสูงที่สุด


บุคลากรทางการแพทย์

แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU&CCU) โรงพยาบาลนนทเวช ประกอบด้วยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องที่พร้อมทำงานร่วมกัน เพื่อกำหนดแผนการรักษาให้เกิดผลในการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย

คณะแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาต่างๆ ที่จะร่วมวางแผนการรักษาผู้ป่วยวิกฤติ ซึ่งพร้อมให้ให้บริการดูแลผู้ป่วยหนักทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง อาทิเช่น

 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหาร
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทและสมอง
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินหายใจ
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเลือด
 • ศัลยแพทย์ด้านต่างๆ

พยาบาล ประกอบด้วยพยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรมในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติโดยตรง

 • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติ
 • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติและระบบหลอดเลือดหัวใจ

บุคลากรทางการแพทย์อื่น
 • เภสัชกร ซึ่งจะให้คำปรึกษาร่วมกับแพทย์เวชบำบัดวิกฤติในการดูแลการใช้ยา การปรับขนาดยา และป้องกันปัญหาและอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดจากการใช้ยา รวมทั้งปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างยา ในขณะเข้ารับการรักษาอยู่ในแผนกผู้ป่วยหนัก
 • นักกายภาพบำบัด
 • นักโภชนาการ

อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU&CCU) โรงพยาบาลนนทเวช มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและจำเป็นในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติทุกชนิด อาทิ เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ เครื่องช่วยหายใจชนิดต่างๆ เครื่องล้างไตชนิดต่างๆ เครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจ เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจ เป็นต้น


เวลาให้บริการ

ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง


สถานที่ตั้ง

แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU&CCU) โรงพยาบาลนนทเวช ชั้น 3


ติดต่อ

แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU&CCU) โรงพยาบาลนนทเวช 02-596-7914 (เบอร์ตรง),02-5967888 ต่อ 3331-3


สิ่งอำนวยความสะดวก

มีห้องพิเศษสำหรับให้บริการผู้ป่วย โดยภายในห้องมีระบบแอร์และระบบระบายอากาศแยกต่างหาก

โปรโมชั่นประจำเดือน