ศูนย์เทคโนโลยีผ่าตัดแผลเล็ก (MIS)

MIS Center คือ ศูนย์ผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery) เจ็บน้อย ที่ช่วยให้คุณไม่ต้องพักฟื้นเป็นเวลานาน ภายใต้แนวคิดพื้นฐานที่จะทำอย่างไรให้การผ่าตัดใหญ่ เจาะผ่านและทำลายเนื้อเยื่อของร่างกายให้น้อยที่สุด ด้วยการอาศัยเทคโนโลยีการแพทย์ในปัจจุบันที่ก้าวหน้า ร่วมกับทีมแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง ทำการผ่าตัดด้วยการเปิดปากแผลเพียงเล็กน้อยและอาศัยอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับสอดผ่านปากแผลไปยังจุดที่จะทำการรักษา...

ขอบเขตการให้บริการ (MIS)

     MIS Center คือ ศูนย์ผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery) เจ็บน้อย ที่ช่วยให้คุณไม่ต้องพักฟื้นเป็นเวลานาน ภายใต้แนวคิดพื้นฐานที่จะทำอย่างไรให้การผ่าตัดใหญ่ เจาะผ่านและทำลายเนื้อเยื่อของร่างกายให้น้อยที่สุด ด้วยการอาศัยเทคโนโลยีการแพทย์ในปัจจุบันที่ก้าวหน้า ร่วมกับทีมแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง ทำการผ่าตัดด้วยการเปิดปากแผลเพียงเล็กน้อยและอาศัยอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับสอดผ่านปากแผลไปยังจุดที่จะทำการรักษา ทำให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก เจ็บปวดน้อย ฟื้นตัวได้เร็ว ลดค่าใช้จ่าย และลดภาวะการติดเชื้อ แทนการผ่าตัดแบบเดิมๆ ด้วยความใส่ใจที่โรงพยาบาลนนทเวช มอบให้กับผู้ใช้บริการและดูแลคุณภาพการรักษามาโดยตลอด ศูนย์ MIS Center ขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษา ด้วยวิธีการผ่าตัดแบบแผลเล็ก เจ็บน้อย