ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลนนทเวช ให้บริการรักษาโรคกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นประสาทและข้อในผู้ป่วยทุกช่วงอายุอย่างครบวงจรครบทุกสาขา โดยทีมศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทีมวิสัญญีแพทย์ และทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย พยาบาล นักกายภาพ เภสัชกร ที่มีประสบการณ์ พร้อมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย โดยเฉพาะการผ่าตัดผ่านกล้องและเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ประสิทธิภาพสูง เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือวางแผนการรักษาโรคกระดูกและข้ออย่างถูกต้องและแม่นยำ

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Orthopedic Center)

     ศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลนนทเวช ให้บริการคำปรึกษา วินิจฉัย รักษา ดูแลและฟื้นฟูทุกปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อ กล้ามเนื้อ และเส้นประสาทในผู้ป่วยทุกช่วงอายุอย่างครบวงจร โดยทีมสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ อาทิ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ วิสัญญีแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด และเภสัชกร ฯลฯ ที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมด้วยเทคโนโลยีเพื่อการวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักาที่มีประสิทธิภาพสูง อาทิเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI และเครื่องเอกซเรย์ซีอาร์ม C-Arm ช่วยเพิ่มมุมองและความชัดเจนให้มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การผ่าตัดมีความแม่นยำ และเทคโนโลยีการผ่าตัดแบบ Minimally Invasive Surgery ที่ช่วยให้ผู้ป่วยมีแผลผ่าตัดขนาดเล็กเจ็บน้อย ฟื้นตัวได้เร็ว ซึ่งครอบคลุมสาขาดังต่อไปนี้

บริการ
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อทั่วไป (General Orthopaedic Clinic)

บริการให้คำปรึกษา ตรวจสุขภาพกระดูก ตรวจวินิจฉัยพร้อมวางแผนการรักษาผู้ที่มีปัญหาปวดกระดูกและข้อ ปวดกล้ามเนื้อ รักษากระดูกหักด้วยการใส่เฝือก ผ่าตัดดามเหล็ก การเย็บซ่อมแซมเอ็นที่ฉีกขาด  พร้อมการตรวจรักษาพิเศษทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อโดยไฟฟ้าวินิจฉัย (Electromyography) วิเคราะห์การเคลื่อนไหว การทรงตัวและท่าเดิน เพื่อประเมินสมรรถภาพในการประกอบกิจวัตรประจำวัน  และส่งเสริมสุขภาพให้คำแนะนำการดูแลฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังการผ่าตัด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตและปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คลินิกศัลยกรรมกระดูกสันหลังและกระดูกคอ (Spine Clinic)

บริการตรวจรักษาโรคกระดูกต้นคอหรือกระดูกสันหลังซึ่งเกิดจากความเสื่อมหรืออุบัติเหตุ ด้วยวิธีการผ่าตัดผ่านกล้องHigh power  microscope เข้าถึงจุดที่เป็นปัญหาอย่างแท้จริง และลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อข้างเคียงได้มาก  ทำให้ผู้ป่วยหายจากการเจ็บป่วยอย่างรวดเร็ว และไม่ต้องพักฟื้นเป็นเวลานาน

คลินิกรักษาโรคข้อเสื่อมและกระดูกพรุน (Osteoarthritis and Osteoporosis Clinic)

บริการให้คำปรึกษา แนะนำ และรักษาผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุนหรือกระดูกโปร่งบาง ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดกระดูกหักได้ง่าย อาทิ หญิงวัยหมดประจำเดือน (ภาวะการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน) หรือผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหัก ด้วยบริการตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกหลังและกระดูกสะโพก เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และให้การรักษาโดยการให้ยาหรือผ่าตัด 

คลินิกศัลยกรรมโรคข้อและผ่าตัดปลี่ยนข้อเทียม (Joint and Arthroplasty Clinic)

ให้บริการผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีข้อเสื่อมบริเวณข้อเข่าหรือข้อสะโพกจากโรคข้อเสื่อมหรือรูมาตอยด์  โดยเปลี่ยนเฉพาะผิวของกระดูกที่เสื่อมให้เป็นผิวโลหะผสมไทเทเนียม (Titanium) โดยที่ส่วนของกระดูกทั้งหมดยังอยู่ครบตามปกติ      และบริการรักษาอาการข้อสะโพกเสื่อมเนื่องจากความพิการแต่กำเนิดหรือภายหลังกระดูกหัก รวมถึงอาการหัวข้อสะโพกตายจากยาสเตียรอยด์โดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมแบบแผลเล็ก

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อในเด็ก (Pediatric Orthopaedics Clinic)

บริการรักษา ให้คำปรึกษา และผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของโครงสร้างจากพัฒนาการในเด็ก อาทิ เท้าผิดรูปแต่กำเนิด ขาสั้นยาวไม่เท่ากัน แขนโก่ง ขาโก่ง และกระดูกสันหลังคดผิดรูปในเด็ก

คลินิกรักษาโรคมะเร็งในกระดูก (Bone Tumor clinic)

บริการให้คำปรึกษาและตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีก้อนเนื้องอกผิดปกติบริเวณแขน ขา ข้อต่อ หลัง และตามร่างกาย ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีอาการปวดตามร่างกาย รวมถึงการรักษาโรคกระดูกหักจากการแพร่กระจายของโรคมะเร็ง โดยทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ทางด้านมะเร็ง ด้วยวิธีผสมผสานของศัลยกรรม รังสีรักษา และการให้ยา (เคมีบำบัด ฮอร์โมน ยาที่กระตุ้นภูมิคุ้มกัน และยาป้องกันพิษผลข้างเคียง)

คลินิกเวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine  Clinic)

บริการให้คำปรึกษาด้านเวชศาสตร์การกีฬา และให้การรักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เช่น การบาดเจ็บข้อเข่าจากการเล่นกีฬา เอ็นเข่าฉีกขาด กระดูกอ่อนในเข่าฉีกขาด ข้อไหล่หลุดเรื้อรัง เป็นต้น โดยเริ่มตั้งแต่การรับประทานยา  การฉีดยา และการผ่าตัดผ่านกล้อง endoscope ที่ทันสมัยบาดแผลเล็กฟื้นตัวเร็วหลังผ่าตัด การรักษาทางกายภาพบำบัด  บริการและให้คำปรึกษาผู้ป่วยทางด้านกีฬา โปรแกรมประเมินสมรรถภาพก่อนการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา การตรวจสมรรถภาพของร่างกายตามแต่ละประเภทกีฬา เพื่อเป็นการป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยไม่ได้มุ่งเน้นเกี่ยวกับการกีฬาเพื่อแข่งขันเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของนักกีฬาตลอดจนประชาชนทั่วไปให้มีความสมบูรณ์ทางกายภาพมากที่สุด

คลินิกศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม (Hand and Microsurgery Clinic)

บริการรักษาและให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหาพิการผิดรูปเกี่ยวกับนิ้วมือ ข้อมือ แขน ข้อศอก หรืออุบัติเหตุที่เกิดที่มือ ตัดต่อเส้นเอ็น เส้นประสาท การต่อนิ้วมือ หรืออวัยวะผ่านกล้องจุลทรรศน์ โดยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

คลินิกศัลยกรรมโรคข้อไหล่ (Shoulder Surgery  Clinic)

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเกี่ยวกับหัวไหล่และข้อ โดยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเกี่ยวกับหัวไหล่และข้อโดยเฉพาะ  ด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้องที่ทันสมัยร่วมกับเทคนิคการรักษาเฉพาะด้าน เช่น การรักษาภาวะไหล่ติด  การผ่าตัดเปลี่ยนข้อโลหะเทียม เป็นต้น   เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความแม่นยำและมีความปลอดภัยสูงสุด

คลินิกศัลยกรรมเกี่ยวกับเท้าและข้อเท้า (Foot and Ankle Surgery Clinic)

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษา อาการโรคทางเท้าและข้อเท้า ได้แก่ เท้าปุก เท้าแบน นิ้วเท้าเกผิดรูป รองช้ำ เอ็นอักเสบ เป็นต้น โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์

ศูนย์กระดูกและข้อ
Orthopaedic Center
โทร 0-2596-7903 และ 0-2596-7888 ต่อ 2108, 2109