ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลนนทเวช ให้บริการรักษาโรคกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นประสาทและข้อในผู้ป่วยทุกช่วงอายุอย่างครบวงจรครบทุกสาขา โดยทีมศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทีมวิสัญญีแพทย์ และทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย พยาบาล นักกายภาพ เภสัชกร ที่มีประสบการณ์ พร้อมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย โดยเฉพาะการผ่าตัดผ่านกล้องและเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ประสิทธิภาพสูง เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือวางแผนการรักษาโรคกระดูกและข้ออย่างถูกต้องและแม่นยำ

ขอบเขตการให้บริการ ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Orthopedic Center)

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลนนทเวช ให้บริการรักษาโรคกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นประสาทและข้อในผู้ป่วยทุกช่วงอายุอย่างครบวงจรครบทุกสาขา โดยทีมศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทีมวิสัญญีแพทย์ และทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย พยาบาล นักกายภาพ   เภสัชกร  ที่มีประสบการณ์ พร้อมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย โดยเฉพาะการผ่าตัดผ่านกล้องและเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ประสิทธิภาพสูง เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือวางแผนการรักษาโรคกระดูกและข้ออย่างถูกต้องและแม่นยำ