ศูนย์ครรภ์คุณภาพ

การเป็นแม่ที่ดีมีคุณภาพควรเริ่มต้นตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์ ศูนย์ครรภ์คุณภาพ โรงพยาบาลนนทเวช ปรารถนาให้ผู้หญิงทุกคนเป็นคุณแม่คุณภาพด้วยความพร้อมให้บริการดูแลรักษาที่มีมาตรฐาน โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูติ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ อาทิ เครื่องอัลตราซาวด์ 4 มิติ (4D) ตรวจดูการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ์ รวมทั้งมีห้องตรวจ ห้องผ่าตัด และห้องคลอดที่ทันสมัย

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง ศูนย์ครรภ์คุณภาพ

     การได้เป็นคุณแม่ นับเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งในชีวิตของผู้หญิง การเป็นแม่ที่ดีมีคุณภาพควรเริ่มต้นตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์ ศูนย์ครรภ์คุณภาพ โรงพยาบาลนนทเวช ปรารถนาให้ผู้หญิงทุกคนเป็นคุณแม่คุณภาพ ด้วยความพร้อมให้บริการดูแลรักษาที่มีมาตรฐาน โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูติ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ อาทิ เครื่องอัลตราซาวด์ 4 มิติ (4D) ตรวจดูการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ์ รวมทั้งห้องตรวจ ห้องผ่าตัด และห้องคลอดที่ทันสมัย
การบริการ

1. การบริการตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษาก่อนแต่งงาน และเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ (Premarital Check Up and Counseling) การเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์เป็นสิ่งที่คุณแม่คุณพ่อสามารถเตรียมพร้อม เพื่อสุขภาพครรภ์ที่แข็งแรง เพราะเมื่อคุณแม่คุณพ่อมีสุขภาพดีก็ยิ่งมีความเป็นไปได้ที่ลูกในครรภ์จะสมบูรณ์แข็งแรง

2. การบริการฝากครรภ์ทั้งการตั้งครรภ์ปกติ และการตั้งครรภ์ที่มีภาวะความเสี่ยงสูง (Antenatal Care)  บริการตรวจครรภ์ตลอดระยะการตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอด พร้อมวินิจฉัยภาวะครรภ์เสี่ยงสูงของมารดา และทารกในครรภ์ที่อาจเกิดอันตรายหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ และขณะคลอดได้

3. การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอด (Prenatal Diagnosis)

-  การตรวจหาโรคและความผิดปกติของทารก โดยการ Ultrasound 2 มิติ และ 4 มิติ

-  การตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมต่างๆ การเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจดูความผิดปกติของโครโมโซมของทารกในครรภ์ (Amniocentesis)

- การตรวจเลือดเพื่อคัดกรองโรคต่างๆ

- การตรวจเพื่อประเมินสภาวะทารกในครรภ์ด้วย (Electronic Fetal  Monitoring)

- การตรวจเลือดเพื่อวิเคราะห์โรคดาวน์ซินโดรม

4. บริการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ การเตรียมตัวก่อนคลอด การดูแลหลังคลอด และการส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา (Pregnancy Education)

5. การคลอด และการดูแลหลังคลอด (Delivery & Postpartum Care)

6. การดูแลทารกหลังคลอด โดยกุมารแพทย์ทารกแรกเกิด และพยาบาลเฉพาะทางที่ผ่านการอบรมเฉพาะทาง (Newborn Care)

7. หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต (NICU) ให้การดูแลรักษาทารกที่คลอดก่อนกำหนด ทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติ หรือมีอาการป่วยหลังคลอด (Prematurity Care) โดยทีมกุมารแพทย์ และพยาบาลที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางเพื่อความปลอดภัยสูงสุดตลอด 24 ชั่วโมง

8. บริการให้คำปรึกษาการวางแผนครอบครัว (Family Planning) เช่น รับประทานยา ฉีดยา ใส่ห่วง IUD ยาฝังคุมกำเนิด และทำหมันโดยวิธีทั่วไปและวิธีส่องกล้อง

 


 

เสี่ยงแค่ไหน? เมื่อท้องในวัย 35+... ด้วยไลฟ์สไตรของผู้หญิงยุคใหม่ ทำให้ส่วนใหญ่แต่งงานช้าลงพร้อมตั้งครรภ์เมื่อเข้าสู่วัย 35 อัพ ซึ่งการตั้งครรภ์ตอนอายุมาก นับว่าเพิ่มโอกาศเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์ได้...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

อาหารสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตร... การรับประทานอาหารสำหรับคุณแม่ในระยะตั้งครรภ์และให้นมบุตร เป็นสิ่งสำคัญที่ร่างกายต้องการ ทั้งปริมาณอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการสูง...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

ความรู้และการปฏิบัติตัวความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์... เชื่อว่าเป็นผลจากการหดรัดตัวของเส้นเลือดโดยทั่วไป จึงเกิดมีความดันโลหิตสูงตามมา หากมีความรุนแรงมากขึ้น อาจมีผลทำลายเนื้อเยื่อจากการขาดออกซิเจนของอวัยวะต่าง ๆ...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

ภาวะรกเกาะต่ำ... รกเกาะต่ำ หมายถึง ภาวะที่รกเกาะต่ำลงมาถึงบริเวณส่วนล่างของผนังมดลูก (Lower uterine segment) ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุที่แท้จริงของรกเกาะต่ำ...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ