ศูนย์ครรภ์คุณภาพ

การเป็นแม่ที่ดีมีคุณภาพควรเริ่มต้นตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์ ศูนย์ครรภ์คุณภาพ โรงพยาบาลนนทเวช ปรารถนาให้ผู้หญิงทุกคนเป็นคุณแม่คุณภาพด้วยความพร้อมให้บริการดูแลรักษาที่มีมาตรฐาน โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูติ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ อาทิ เครื่องอัลตราซาวด์ 4 มิติ (4D) ตรวจดูการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ์ รวมทั้งมีห้องตรวจ ห้องผ่าตัด และห้องคลอดที่ทันสมัย

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง ศูนย์ครรภ์คุณภาพ

     การได้เป็นคุณแม่ นับเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งในชีวิตของผู้หญิง การเป็นแม่ที่ดีมีคุณภาพควรเริ่มต้นตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์ ศูนย์ครรภ์คุณภาพ โรงพยาบาลนนทเวช ปรารถนาให้ผู้หญิงทุกคนเป็นคุณแม่คุณภาพ ด้วยความพร้อมให้บริการดูแลรักษาที่มีมาตรฐาน โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูติ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ อาทิ เครื่องอัลตราซาวด์ 4 มิติ (4D) ตรวจดูการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ์ รวมทั้งห้องตรวจ ห้องผ่าตัด และห้องคลอดที่ทันสมัย

1. การบริการตรวจสุขภาพ  ให้คำปรึกษาก่อนแต่งงาน และเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์  (Premarital Check Up and Counseling) 
2. การบริการฝากครรภ์ทั้งการตั้งครรภ์ปกติและการตั้งครรภ์ที่มีภาวะความเสี่ยงสูง ( Antenatal Care)
3.การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอด ( Prenatal Diagnosis)

- การตรวจหาโรคและความผิดปกติของทารกโดย Ultrasound 2 มิติ และ 4 มิติ
- การตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมต่างๆ การเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจดูความผิดปกติของโครโมโซมของทารกในครรภ์ ( Amniocentesis)
- การตรวจเลือดเพื่อคัดกรองโรคต่างๆ
- การตรวจเพื่อประเมินสภาวะทารกในครรภ์ด้วย (Electronic Fetal  Monitoring) 
4. การบริการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ การเตรียมตัวก่อนคลอด การดูแลหลังคลอดและการส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา (Pregnancy Education)
5. การคลอดและการดูแลหลังคลอด (Delivery & Postpartum Care)
6. การดูแลทารกหลังคลอด โดยกุมารแพทย์ทารกแรกเกิด และพยาบาลเฉพาะทางที่ผ่านการอบรม (Newborn Care)
7. การดูแลทารกที่คลอดก่อนกำหนด หรือมีอาการป่วยหลังคลอด (Prematurity Care) โดยกุมารแพทย์เฉพาะทาง 
โดยทีมกุมารแพทย์เฉพาะทาง และพยาบาลเฉพาะทางที่ผ่านการอบรมพร้อมบริการตลอด 24 ชั่วโมง มีแผนกไอ.ซี.ยู ทารกแรกเกิด (NICU)
8. การบริการให้คำปรึกษาการวางแผนครอบครัว (Family Planning) เช่น รับประทานยา ฉีดยา ใส่ห่วง IUD ยาฝังคุมกำเนิด และทำหมันโดยวิธีทั่วไปและวิธีส่องกล้อง


เสี่ยงแค่ไหน? เมื่อท้องในวัย 35+... ด้วยไลฟ์สไตรของผู้หญิงยุคใหม่ ทำให้ส่วนใหญ่แต่งงานช้าลงพร้อมตั้งครรภ์เมื่อเข้าสู่วัย 35 อัพ ซึ่งการตั้งครรภ์ตอนอายุมาก นับว่าเพิ่มโอกาศเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์ได้...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

อาหารสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตร... การรับประทานอาหารสำหรับคุณแม่ในระยะตั้งครรภ์และให้นมบุตร เป็นสิ่งสำคัญที่ร่างกายต้องการ ทั้งปริมาณอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการสูง...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

ความรู้และการปฏิบัติตัวความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์... เชื่อว่าเป็นผลจากการหดรัดตัวของเส้นเลือดโดยทั่วไป จึงเกิดมีความดันโลหิตสูงตามมา หากมีความรุนแรงมากขึ้น อาจมีผลทำลายเนื้อเยื่อจากการขาดออกซิเจนของอวัยวะต่าง ๆ...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

ภาวะรกเกาะต่ำ... รกเกาะต่ำ หมายถึง ภาวะที่รกเกาะต่ำลงมาถึงบริเวณส่วนล่างของผนังมดลูก (Lower uterine segment) ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุที่แท้จริงของรกเกาะต่ำ...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ