ศูนย์ครรภ์คุณภาพ

การเป็นแม่ที่ดีมีคุณภาพควรเริ่มต้นตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์ ศูนย์ครรภ์คุณภาพ โรงพยาบาลนนทเวช ปรารถนาให้ผู้หญิงทุกคนเป็นคุณแม่คุณภาพด้วยความพร้อมให้บริการดูแลรักษาที่มีมาตรฐาน โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูติ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ อาทิ เครื่องอัลตราซาวด์ 4 มิติ (4D) ตรวจดูการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ์ รวมทั้งมีห้องตรวจ ห้องผ่าตัด และห้องคลอดที่ทันสมัย

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง ศูนย์ครรภ์คุณภาพ

     ด้วยไลฟ์สไตรของผู้หญิงยุคใหม่ ทำให้ส่วนใหญ่แต่งงานช้าลงพร้อมตั้งครรภ์เมื่อเข้าสู่วัย 35 + ซึ่งการตั้งครรภ์ตอนอายุมาก นับว่าเพิ่มโอกาศเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์ได้ ยังไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่ชัดว่าผู้หญิงควรตั้งครรภ์เมื่ออายุเท่าไรแต่ในช่วงอายุ 20-30 ปี ร่างกายจะมีความสมบูรณ์เต็มที่และพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์   และผู้หญิงมีอายุมากขึ้นโดยเฉพาะในวัย 35 ปีขึ้นไป การทำงานของรังไขลดลง ส่งผลต่อความแข็งแรงของทารกในครรภ์ และเพิ่มความเสี่ยงเกิดปัญหาต่างๆ  ควรให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพ หากพบความเสี่ยงแพทย์จะวางแผนการรักษาได้อย่างทันท่วงที  เพราะโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนมีมากกว่าการตั้งครรภ์เมื่ออายุยังน้อย  โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติหรือคนในครอบครัวเสี่ยงเกิดโรคเช่น ดาวน์ซินโดรม ครรภ์เป็นพิษ หรือโรคประจำตัวอื่นๆ ควรพบแพทย์เวชศาสตร์มารดา และทารกในครรภ์ เพื่อวางแผนการตั้งครรภ์ ฝากครรภ์แต่เนิ่นๆ และตรวจสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์

ดูแลความพร้อมของสตรีตั้งแต่ตั้งครรภ์จนมีบุตร

     โรงพยาบาลนนทเวช ปรารถนาให้ผู้หญิงทุกคนเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ ด้วยความพร้อมให้บริการครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์พร้อมด้วยทีมกุมารแพทย์เฉพาะทางและพยาบาลที่ผ่านการอบรมพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมง ด้วยแผนก NICU ทารกแรกเกิด พร้อมแพทย์ Newborn ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ อาทิ เครื่องอัลตราซาวด์ 4 มิติ (4D) ตรวจดูการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ์ รวมทั้งห้องตรวจ ห้องผ่าตัด และห้องคลอดที่ทันสมัย

ก่อนตั้งครรภ์
 •  วางแผนการตั้งครรภ์ ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน เตรียมพร้อมก่อนแต่งงานและมีบุตร
 •  ให้คำแนะนำและรักษาภาวะมีบุตรยาก รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลนนทเวช
ระหว่างตั้งครรภ์
 •  ดูแลการฝากครรภ์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้นม การเตรียมตัวสำหรับการเป็นคุณแม่ รวมถึงการควบคุมกำเนิดวิธีต่างๆ หลังคลอดบุตร
 •  จัดอบรมหลักสูตรการเตรียมตัวก่อนคลอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 •  ตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมเพื่อหาโรคและความผิดปกติของทารก รวมถึงตรวจความเสี่ยงระหว่างการตั้งครรภ์ และให้การดูแลการตั้งครรภ์ของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง
 •  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกในการคลอด
การคลอดบุตร
 •  ให้บริการคลอดบุตรที่ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 •  ดูแลการคลอดของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง
หลังคลอด

สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือน โดยคลีนิกนมแม่ ซึ่งมีพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรมเฉพาะทางพร้อมให้บริการดังต่อไปนี้

 •  ให้คำปรึกษาการเตรียมพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 •  ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาหหัวนมและเต้านมแก่สตรีตั้งครรภ์
 •  ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่ที่มีปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 •  ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่เพื่อฝึกทักษะการให้นมแม่อย่างถูกต้อง
 •  ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่หลังคลอดที่มีปัญหาเต้านมและหัวนม เช่น เต้านมคัด เต้านมอักเสบ หัวนมจ็บ
 •  ให้คำแนะนำคุณแม่ที่มีปัญหาน้ำนมน้อย น้ำนมไม่พอ
 •  ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่ที่มีปัญหาลูกไม่ยอมดูดนมแม่ สับสนหัวนม
 •  บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
การดูแลมารดาภาวะครรภ์เสี่ยง

     เมื่อสูตินรีแพทย์ตรวจพบภาวะครรภ์เสี่ยงหรือความผิดแกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรือทารกในครรภ์ จะปรึกษาและแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทารกแรกเกิด ซึ่งโรงะยาบาลนนทเวช มีศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกแรกกำเนิดที่พร้อมให้การดูแลมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยงสูง เช่น เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต ครรภ์เป็นพิษ มีประวัติเคยคลอดบุตรก่อนกำหนด มีประวัติเคยคลอดบุตรน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ เป็นต้น โดยจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมารดาและทารกในครรภ์ (Maternal fetal medicine) และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทารกแรกเกิด (Neonatologist)

การบริการ
 •  การบริการตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษาก่อนแต่งงาน และเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ (Premarital Check Up and Counseling
 •  การบริการฝากครรภ์ทั้งการตั้งครรภ์ปกติ และการตั้งครรภ์ที่มีภาวะความเสี่ยงสูง (Antenatal Care)  บริการตรวจครรภ์ตลอดระยะการตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอด พร้อมวินิจฉัยภาวะครรภ์เสี่ยงสูงของมารดา และทารกในครรภ์ที่อาจเกิดอันตรายหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ และขณะคลอดได้
 •  การตรวจความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์ก่อนคลอด (Prenatal Diagnosis)
  • -  การตรวจหาโรคและความผิดปกติของทารก โดยการ Ultrasound 2 มิติ และ 4 มิติ
  • -  การตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมต่างๆ การเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจดูความผิดปกติของโครโมโซมของทารกในครรภ์ (Amniocentesis)
  • - การตรวจเลือดเพื่อคัดกรองโรคต่างๆ
  • - การตรวจเพื่อประเมินสภาวะทารกในครรภ์ด้วย (Electronic Fetal  Monitoring)
  • - การตรวจเลือดเพื่อวิเคราะห์โรคดาวน์ซินโดรม
  • - ให้บริการฝากครรภ์ทั้งการตั้งครรภ์ปกติและการตั้งครรภ์ที่มีภาวะความเสี่ยงสูงโดยแพทย์เวชศาสาตร์มารดาและทารกในครรภ์
  • - การตรวจหาความเสี่ยงระหว่างตั้งครรภ์และการให้การดูแลการตั้งครรภ์มารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง
  • - การให้คำปรึกษาทางเลือกในการคลอด
  • - การจัดอบรมณ์ Mother Class ในการเตรียมตัวก่อนคลอด​
 •  บริการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ การเตรียมตัวก่อนคลอด การดูแลหลังคลอด และการส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา (Pregnancy Education)
 •  การคลอด และการดูแลหลังคลอด (Delivery & Postpartum Care)
 •  การดูแลทารกหลังคลอด โดยกุมารแพทย์ทารกแรกเกิด และพยาบาลเฉพาะทางที่ผ่านการอบรมเฉพาะทาง (Newborn Care)
 •  การดูแลที่คลอดก่อนกำหนด ทารกแรกเกิดระยะวิกฤต (NICU) ให้การดูแลรักษาทารกที่คลอดก่อนกำหนด ทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติ หรือมีอาการป่วยหลังคลอด (Prematurity Care) โดยทีมกุมารแพทย์ และพยาบาลที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางเพื่อความปลอดภัยสูงสุดตลอด 24 ชั่วโมง
 •  บริการให้คำปรึกษาการวางแผนครอบครัว (Family Planning) เช่น รับประทานยา ฉีดยา ใส่ห่วง IUD ยาฝังคุมกำเนิด และทำหมันโดยวิธีทั่วไปและวิธีส่องกล้อง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี
โทร 0-2596-7901 หรือ 0-2596-7888


 เคล็ดลับสุขภาพ


 

เสี่ยงแค่ไหน? เมื่อท้องในวัย 35+... ด้วยไลฟ์สไตรของผู้หญิงยุคใหม่ ทำให้ส่วนใหญ่แต่งงานช้าลงพร้อมตั้งครรภ์เมื่อเข้าสู่วัย 35 อัพ ซึ่งการตั้งครรภ์ตอนอายุมาก นับว่าเพิ่มโอกาศเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์ได้...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

อาหารสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตร... การรับประทานอาหารสำหรับคุณแม่ในระยะตั้งครรภ์และให้นมบุตร เป็นสิ่งสำคัญที่ร่างกายต้องการ ทั้งปริมาณอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการสูง...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

ความรู้และการปฏิบัติตัวความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์... เชื่อว่าเป็นผลจากการหดรัดตัวของเส้นเลือดโดยทั่วไป จึงเกิดมีความดันโลหิตสูงตามมา หากมีความรุนแรงมากขึ้น อาจมีผลทำลายเนื้อเยื่อจากการขาดออกซิเจนของอวัยวะต่าง ๆ...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

ภาวะรกเกาะต่ำ... รกเกาะต่ำ หมายถึง ภาวะที่รกเกาะต่ำลงมาถึงบริเวณส่วนล่างของผนังมดลูก (Lower uterine segment) ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุที่แท้จริงของรกเกาะต่ำ...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ