ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและ กายภาพบำบัด

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและ กายภาพบำบัด ให้บริการโดยบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด ที่มีใบประกอบวิชาชีพ รวมถึงพนักงานผู้ช่วยที่ผ่านการอบรมมีใบรับรองจากระทรวงสาธารณสุข สามารถให้บริการด้วยบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง สถานที่โปร่งโล่งสบายตา มีห้องทำการรักษาเป็นส่วนตัว ทัศนียภาพสวยงามจากมุมมองชั้นสูงสุดของโรงพยาบาล ครบครันด้วยอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดที่ปลอดภัย ทันสมัย

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและ กายภาพบำบัด

     มีบริการอย่างครบวงจรสำหรับการประเมิน การป้องกัน และการฟื้นฟูสมรรถภาพ แก่ท่านที่มีปัญหาอวัยวะในร่างกายเสื่อมสมรรถภาพการทำงาน ให้การรักษา บรรเทาอาการเจ็บปวด และช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยเจ้าหน้าที่จะคอยช่วยเหลือในการประเมินสมรรถภาพร่างกาย ให้การศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานของผู้ป่วยแบบตัวต่อตัว

การบริการ

   ฟื้นฟูให้บริการกายภาพบำบัด อาชีวบำบัด การฝึกพูด และการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด โดยนักกายภาพวิชาชีพ ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรกรรมเวชศาสตร์ฟื้นฟู

กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์
 •  กระดูกหัก ข้อเคล็ดขัดยอก
 •  ​การอักเสบของข้อและเอ็น
 •  ​เนื้อเยื่อที่ยึดติดกัน
 •  ​อาการข้ออักเสบ
 •  ​การฟื้นฟูหลังการสูญเสียอวัยวะ
 •  ​การดูแลรักษาแผลที่มีขนาดใหญ่
 •  ​โรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
 •  ​การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 •  ​การบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดเกี่ยวกับข้อและกระดูก
 •  การรักษาอาการเจ็บปวดอย่างเฉียบพลันและเรื้อรัง
 •  การรักษาอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
การทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่ป่วยทางระบบประสาท
 •  ศูนย์หลอดเลือดสมอง
 •  เนื้องอกสมอง
 •  การบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดระบบประสาท
 •  การบาดเจ็บของกระดูกไขสันหลัง
 •  อัมพาตส่วนล่างของร่างกาย
 •  การคืนกลับสู่สภาพเดิม
 •  โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและเส้นประสาท
 •  โรคอัมพาตชนิดสั้น
 •  โรคหลอดเลือดอุดตันไขมัน อาการผิดปกติของหลอดเลือด
การฝึกพูด
 •  การประเมินการพูด
 •  การหาสาเหตุของความผิดปกติของการพูด
 •  การฝึกพูด
 •  การฝึกพูดให้ผู้ป่วยที่เป็นอัมพาต
​การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ-ปอด
 •  การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
  •  การฟื้นฟูหลังจากการผ่าตัดหัวใจโดยวิธีตัดต่อเส้นเลือดหรือการผ่าตัดลิ้นหัวใจ
  •  การฟื้นฟูหลังการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ
  •  การฟื้นฟูหลังการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด
  •  การฟื้นฟูหลังจากใส่ลูกโป่งถ่างขยายหลอดเลือดหรือการใส่ขดลวดถ่างขยาย
 •  การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด
  •  โรคหอบหืด
  •  โรคปอดต่างๆ
  •  โรคถุงลมโป่งพอง
  •  การบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดโรคปอด
  •  มะเร็งปอด
ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
 •  ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู มีห้องใหญ่เพื่อให้ผู้ป่วยได้ออกกำลังและฝึกปฏิบัติ พร้อมทั้งมีห้องเฉพาะเพื่อให้ผู้ป่วยได้ฝึกปฏิบัติเป็นการส่วนตัว
 •  การบำบัดรักษาด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์
 •  การรักษาโดยการใช้ความร้อนเข้าไปในเนื้อเยื่อร่างกาย
 •  เครื่องดึงคอและหลัง
 •  เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า
 •  การรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อลดอาการปวด
 •  การประคบด้วยความร้อนและความเย็น/การรักษาด้วยแผ่นพาราฟีน
 •  การใช้กระแสไฟฟ้า/คลื่นเสียงผลักดันยาเข้าเนื้อเยื่อ
 •  การรักษาด้วยเลเซอร์ความถี่ต่ำ/เลเซอร์ความถี่สูง
 •  การออกกำลังกายบนลู่วิ่ง/การถีบจักรยาน
 •  การออกกำลังกล้ามเนื้อ
 •  ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพหลอดเลือดสมอง
 •  ห้องพักผู้ป่วยในและผู้ประสานงานศูนย์ฯ
 •  เครื่อง sensible step (หุ่นยนต์ฝึก ยืน/เดิน)
 •  เครื่อง standing from
 •  เครื่องฝึกเดิน พร้อมลู่เดิน (Lift Gait)
 •  เครื่องฝึกกลืน
ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

   ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและ กายภาพบำบัดภาพประกอบด้วยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักเกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดมืออาชีพกว่า  20 ท่านซึ่งมีความเชี่ยวชาญในหลายสาขา รวมทั้ระบบกระดูก ระบบประสาท และการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด และการออกกำลังกายคุณแม่หลังคลอด

โปรโมชั่นประจำเดือน