แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด ให้บริการโดยบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด ที่มีใบประกอบวิชาชีพ รวมถึงพนักงานผู้ช่วยที่ผ่านการอบรมมีใบรับรองจากระทรวงสาธารณสุข สามารถให้บริการด้วยบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง สถานที่โปร่งโล่งสบายตา มีห้องทำการรักษาเป็นส่วนตัว ทัศนียภาพสวยงามจากมุมมองชั้นสูงสุดของโรงพยาบาล ครบครันด้วยอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดที่ปลอดภัย ทันสมัย

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด ให้บริการโดยบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด ที่มีใบประกอบวิชาชีพ รวมถึงพนักงานผู้ช่วยที่ผ่านการอบรมมีใบรับรองจากระทรวงสาธารณสุข สามารถให้บริการด้วยบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง สถานที่โปร่งโล่งสบายตา มีห้องทำการรักษาเป็นส่วนตัว ทัศนียภาพสวยงามจากมุมมองชั้นสูงสุดของโรงพยาบาล ครบครันด้วยอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดที่ปลอดภัย ทันสมัย

การทำกายภาพสำหรับผู้ป่วยระบบประสาท ให้บริการจัดโปรแกรม การออกกำลังกาย เฉพาะรายสำหรับผู้ป่วยระบบประสาท โดยประเมินอาการ โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักกายภาพบำบัดการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ให้บริการจัดโปรแกรม การออกกำลังกาย ด้วยอุปกรณ์ทางกิจกรรมบำบัด ในผู้ป่วยทางระบบประสาท ฝึกพัฒนาการเด็ก โดยนักกิจกรรม

ธาราบำบัด

ให้บริการกายภาพบำบัดด้วยน้ำวน ในผู้ป่วยโรคข้อ,ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและกระดูกการรักษาด้วยเครื่องความถี่เหนือเสียง ให้บริการรักษาด้วยคลื่นเสียง เพื่อลดปวดในกลุ่มผู้ป่วยในผู้ป่วยโรคข้อ,ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและกระดูกการปะคบร้อน ให้บริการกายภาพบำบัด ด้วยแผ่นประคบความร้อนชื้น ในกลุ่มผู้ป่วยในผู้ป่วยโรคข้อ, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและกระดูก ร่วมกับการบริการ ด้วยเครื่องความถี่เหนือเสียง การลดปวดด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำบริการการรักษาลดอาการปวดด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำ ในผู้ป่วยระบบประสาทการกระตุ้นไฟฟ้า บริการชลอการฝ่อลีบด้วยเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าจักรยานออกกำลัง และลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ บริการออกกำลังกายด้วยจักรยาน เพื่อเพิ่มกำลังแขนและขา ที่มีระบบป้องกันอาการเกร็งต้านของกล้ามเนื้อ และสามารถเพิ่มแรงต้านเพื่อเพิ่มกำลังของกล้ามเนื้อได้ เหมาะสำหรับผู้ป่วยกลุ่มระบบประสาท ผู้ป่วยฟื้นฟูหลังผ่าตัด ผู้ป่วยโรคหัวใจ และ ระบบทางเดินหายใจ

การรักษาด้วยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

บริการการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กเพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและข้ออักเสบ การทำกายภาพสำหรับผู้ป่วยโรคกระดูก ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคทางกระดูกทุกกลุ่มอายุ ด้วยกายภาพบำบัด ด้วยวิธีทันสมัย