ประเภทห้องพัก
VIP First Class

  • ค่าบริการห้องพัก6,000
  • ค่าบริการ รพ.500
  • ค่าบริการพยาบาล1,700
  • ค่าอาหาร550
 

โปรโมชั่นประจำเดือน