ประเภทห้องพัก
Superior A

  • ค่าบริการห้องพัก3,150
  • ค่าบริการ รพ.500
  • ค่าบริการพยาบาล1,700
  • ค่าอาหาร550
 

โปรโมชั่นประจำเดือน