ศูนย์เด็กและวัยรุ่น

การที่ลูกมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันไม่เจ็บป่วยง่าย ย่อมเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ ศูนย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลนนทเวช ให้บริการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น โดยกุมารแพทย์ประจำตลอด 24 ชม


 

ขอบเขตและการให้บริการ ศูนย์เด็กและวัยรุ่น

ศูนย์เด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลนนทเวช ให้การตรวจนิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลเด็กแบบองค์รวม และครบวงจร โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ครบทุกสาขาครอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเด็กทั้งที่เป็นโรคทั่วไป จนถึงอาการหนักที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาล และดูแลอย่างใกล้ชิด โดยให้การดูแลรักษาครอบคลุม 11 คลินิก เฉพาะทาง ดังนี้
 • 1. คลินิกทารกแรกเกิด
 • 2. คลินิกหอบหืดและภูมิแพ้เด็ก
 • 3. คลินิกโรคหัวใจ
 • 4. คลินิกโรคระบบทางเดินอาหาร
 • 5. คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ
 • 6. คลินิกศัลยกรรม
 • 7. คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อในเด็ก
 • 8. คลินิกโรคเลือด
 • 9. คลินิกพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น
 • 10. คลินิกฉุกเฉินเด็ก
 • 11.คลินิกทันตกรรม
 • 12.คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม
 • 13.คลินิกโรคผิวหนังเด็ก
 • 14.คลินิกโรคติดเชื้อในเด็ก
 • 15.คลินิกโรคไตในเด็ก