ศูนย์เด็กและวัยรุ่น

การที่ลูกมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันไม่เจ็บป่วยง่าย ย่อมเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ ศูนย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลนนทเวช ให้บริการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น โดยกุมารแพทย์ประจำตลอด 24 ชม


 

ขอบเขตและการให้บริการ ศูนย์เด็กและวัยรุ่น

ศูนย์เด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลนนทเวช ให้การตรวจนิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลเด็กแบบองค์รวม และครบวงจร โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ครบทุกสาขาครอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเด็กทั้งที่เป็นโรคทั่วไป จนถึงอาการหนักที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาล และดูแลอย่างใกล้ชิด โดยให้การดูแลรักษาครอบคลุม 19 คลินิก เฉพาะทาง ดังนี้
 • 1.คลินิกเด็กพิเศษ (Child Plus Clinic)
  2.คลินิกเด็กสุขภาพดี (Well Baby Clinic)
  3.คลินิกทารกแรกเกิด (Newborn Care Clinic)
  4.คลินิกฉุกเฉินเด็ก (Pediatric Emergency Clinic)
  5.คลินิกทันตกรรมเด็ก (Pediatric Dentistry Clinic)
  6.คลินิกโรคหัวใจเด็ก (Pediatric Cardiology Clinic)
  7.คลินิกโรคผิวหนัง (Pediatric Dermatology Clinic)
  8.คลินิกกุมารแพทย์ทั่วไป (General Pediatric Clinic)
  9.คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็ก (Pediatric Rehabilitation Clinic)
  10.คลินิกโรคทางเดินหายในในเด็ก (Pediatric Pulmonary Clinic)
  11.คลินิกโรคติดเชื้อในเด็ก (Pediatric Infectious Diseases Clinic)
  12.คลินิกสมองและระบบประสาทในเด็ก (Pediatric Neurology Clinic)
  13.คลินิกโรคภูมิแพ้ หอบหืด (Pediatric Allergy and Immunology Clinic)
  14.คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อในเด็ก (Pediatric Orthopedics Clinics)
  15.คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารในเด็ก (Pediatric Gastroenterology Clinic)
  16.คลินิกจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น (Pediatric and Adolescent Psychiatry Clinic)
  17.คลินิกกุมารศัลยศาสตร์ ผ่าตัดและรักษาโรคในเด็ก (Pediatric Surgery Clinic)
  18.คลินิกพัฒนาการเรียนรู้/ความผิดปกติของการเรียนรู้ (Child Development Clinic)
  19.คลินิกพันธุกรรมต่อมไร้ท่อและเบาหวานในเด็ก (Pediatric Endocrinology Clinic)

 •