ศูนย์เด็กและวัยรุ่น

การที่ลูกมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันไม่เจ็บป่วยง่าย ย่อมเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ ศูนย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลนนทเวช ให้บริการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น โดยกุมารแพทย์ประจำตลอด 24 ชม


 

ขอบเขตและการให้บริการ ศูนย์เด็กและวัยรุ่น

ศูนย์เด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลนนทเวช ให้การตรวจนิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลเด็กแบบองค์รวม และครบวงจร โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ครบทุกสาขาครอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเด็กทั้งที่เป็นโรคทั่วไป จนถึงอาการหนักที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาล และดูแลอย่างใกล้ชิด โดยให้การดูแลรักษาครอบคลุม 19 คลินิก เฉพาะทาง ดังนี้
 • 1.คลินิกเด็กพิเศษ (Child Plus Clinic)
  2.คลินิกเด็กสุขภาพดี (Well Baby Clinic)
  3.คลินิกทารกแรกเกิด (Newborn Care Clinic)
  4.คลินิกฉุกเฉินเด็ก (Pediatric Emergency Clinic)
  5.คลินิกทันตกรรมเด็ก (Pediatric Dentistry Clinic)
  6.คลินิกโรคหัวใจเด็ก (Pediatric Cardiology Clinic)
  7.คลินิกโรคผิวหนัง (Pediatric Dermatology Clinic)
  8.คลินิกกุมารแพทย์ทั่วไป (General Pediatric Clinic)
  9.คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็ก (Pediatric Rehabilitation Clinic)
  10.คลินิกโรคทางเดินหายในในเด็ก (Pediatric Pulmonary Clinic)
  11.คลินิกโรคติดเชื้อในเด็ก (Pediatric Infectious Diseases Clinic)
  12.คลินิกสมองและระบบประสาทในเด็ก (Pediatric Neurology Clinic)
  13.คลินิกโรคภูมิแพ้ หอบหืด (Pediatric Allergy and Immunology Clinic)
  14.คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อในเด็ก (Pediatric Orthopedics Clinics)
  15.คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารในเด็ก (Pediatric Gastroenterology Clinic)
  16.คลินิกจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น (Pediatric and Adolescent Psychiatry Clinic)
  17.คลินิกกุมารศัลยศาสตร์ ผ่าตัดและรักษาโรคในเด็ก (Pediatric Surgery Clinic)
  18.คลินิกพัฒนาการเรียนรู้/ความผิดปกติของการเรียนรู้ (Child Development Clinic)
  19.คลินิกพันธุกรรมต่อมไร้ท่อและเบาหวานในเด็ก (Pediatric Endocrinology Clinic)

 • คลินิกเฉพาะทาง 19 คลินิก ครอบคลุมกับปัญหาสุขภาพด้านต่างๆ ดังนี้

  1.คลินิกโรคภูมิแพ้ หอบหืด (Pediatric Allergy and Immunology Clinic)
  บริการตรวจรักษา  วินิจฉัยโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ต่างๆ อาทิ หอบหืด แพ้อากาศ แพ้อาหาร ผื่นลมพิษ ไซนัสอักเสบเรื้อรัง โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้

  2.คลินิกโรคทางเดินหายในในเด็ก (Pediatric Pulmonary Clinic)
  บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยกลุ่มทางเดินหายใจและโรคปอด รวมทั้งอาการปอดติดเชื้อในเด็ก  รักษาโรคทางเดินหายใจส่วนบน และทางเดินหายใจส่วนล่าง

  3.คลินิกโรคหัวใจเด็ก (Pediatric Cardiology Clinic)
  บริการตรวจวินิจฉัยรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด อาทิ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากสาเหตุต่างๆ ลิ้นหัวใจอักเสบ ไข้รูห์มาติก และโรคคาวาซากิ

  4.คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารในเด็ก (Pediatric Gastroenterology Clinic)
  บริการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มที่มีความผิดปกติของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับอ่อน ตับ และทางเดินน้ำดี

  5.คลินิกโรคติดเชื้อในเด็ก (Pediatric Infectious Diseases Clinic)
  บริการรักษาและตรวจวินิจฉัยภาวะโรคติดเชื้อในเด็กและโรคติดเชื้อทุกชนิด รวมทั้งภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

  6.คลินิกสมองและระบบประสาทในเด็ก (Pediatric Neurology Clinic)
  บริการรักษา ตรวจวินิจฉัย และวิเคราะห์หาสาเหตุของความผิดปกติต่างๆ ของสมองและระบบประสาทในเด็ก 

  7.คลินิกพัฒนาการเรียนรู้/ความผิดปกติของการเรียนรู้ (Child Development Clinic)
  ให้การดูแล วินิจฉัย รักษา และกระตุ้นพัฒนาการ ตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น รวมถึงการประเมินและวินิจฉัยปัญหาพัฒนาการล่าช้า อันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ

  8.คลินิกพันธุกรรมต่อมไร้ท่อและเบาหวานในเด็ก (Pediatric Endocrinology Clinic)
  วินิจฉัยและวางแผนการรักษาพร้อมติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเด็กและภาวะผิดปกติเกี่ยวกับฮอร์โมน  โรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น ภาวะที่เด็กมีตัวเล็กผิดปกติไม่สมวัย โรคกระดูกอ่อน และภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วหรือช้าเกินไป  

  9.คลินิกเด็กพิเศษ (Child Plus Clinic)
  ให้บริการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาเด็กพิเศษ ที่มีปัญหาการเรียนรู้และเด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์จากภาวะต่างๆ เช่น  โรคออทิสติกและแอสเปอร์เกอร์  โรคสมาธิสั้น ปัญหาทางอารมณ์

  10.คลินิกทันตกรรมเด็ก (Pediatric Dentistry Clinic)
  ให้บริการดูแลสุขภาพในช่องปากและฟันของเด็กจนถึงวัยรุ่น  ครอบคลุมทั้งทันตกรรมป้องกัน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลสุขภาพฟันเด็ก การรักษาโรคในช่องปากและฟัน

  11.คลินิกทารกแรกเกิด (Newborn Care Clinic)
  ให้บริการดูแลรักษาทารกที่มีภาวะผิดปกติตั้งแต่อยู่ในครรภ์ รวมทั้งทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการคลอดและทารกที่คลอดก่อนกำหนด โดยทีมแพทย์และสหสาขาวิชาชีพ

  12.คลินิกกุมารศัลยศาสตร์ ผ่าตัดและรักษาโรคในเด็ก (Pediatric Surgery Clinic)
  ให้บริการด้านศัลย์ศาสตร์ทั่วไป โดยกุมารศัลย์แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นพิเศษ

  13.คลินิกจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น (Pediatric and Adolescent Psychiatry Clinic)
  ให้บริการตรวจ ประเมินและรักษาเด็กและวัยรุ่น ที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม รวมทั้งปัญหาการควบคุมอารมณ์ในเด็กเพื่อพัฒนาการที่ดี รวมทั้งปัญหาที่พบร่วมกับความเจ็บป่วยทางร่างกาย มีสหวิชาชีพทีมประกอบไปด้วย กุมารแพทย์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น นักจิตวิทยาผู้ให้คำปรึกษา ครูการศึกษาพิเศษ ทำงานร่วมกันในการประเมินปัญหา เพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสม

  14.คลินิกฉุกเฉินเด็ก (Pediatric Emergency Clinic)
  ให้บริการสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กฉุกเฉิน ครอบคลุมทั้งการเจ็บป่วย โรคทางศัลยกรรม การได้รับสารพิษรวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ  โดยกุมารแพทย์และกุมารศัลยแพทย์ ตลอด 24 ชั่วโมง

  15.คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อในเด็ก (Pediatric Orthopedics Clinics)
  ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคระบบกระดูกและข้อต่างๆ ในเด็ก เช่น กระดูกหักและข้อเคลื่อน อันตรายที่เกิดกับข้อเข่า หลังและเท้าจากการเล่นกีฬา รวมถึงเด็กที่อาจจะมีความผิดปกติของโครงสร้าง

  16.คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็ก (Pediatric Rehabilitation Clinic)

  ให้บริการทางด้านกิจกรรมบำบัดรวมทั้งจิตบำบัดเด็ก และการบริการรักษาอื่นๆ เช่น การทำกายภาพบำบัดเด็กในเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็ก พักฟื้นเด็กหรืออรรถบำบัดเด็ก  การให้โปรแกรมการฟื้นฟูด้านร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านจิตใจและอารมณ์

  17.คลินิกกุมารแพทย์ทั่วไป (General Pediatric Clinic)
  ให้บริการดูแลสุขภาพ ตรวจรักษาโรคทั่วไปของเด็กตามอาการ และความผิดปกติของระบบต่างๆ ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น  โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  และพยาบาลที่มีประสบการณ์ที่ได้รับการฝึกอบรมมาเฉพาะในการดูแลเด็ก ตลอด 24 ชั่วโมง

  18.คลินิกโรคผิวหนัง (Pediatric Dermatology Clinic)
  ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคผิวหนังที่พบบ่อยในเด็ก และตรวจหาความผิดปกติที่ผิวหนังที่พบได้ในเด็กทั่วไป รวมถึงอาการติดเชื้อและอักเสบที่ผิวหนัง

  19.คลินิกเด็กสุขภาพดี (Well Baby Clinic)
  ให้บริการในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย และการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคสำหรับเด็กและวัยรุ่นในช่วงวัยต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม

  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
  โทร.0-2596-7888 ต่อ 3112, 7904

 •