ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลนนทเวช เป็นศูนย์ตรวจวินิจฉัยและรักษาเฉพาะโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ ทั้งเพศหญิงและเพศชาย รวมถึงการตรวจพิเศษ ทางระบบประสาทกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และอวัยวะเพศ โดยทีมศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ และทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์สูง คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป คลินิกปัสสาวะผิดปกติ และกลั้นปัสสาวะไม่อยู่...

คลินิกทางเดินปัสสาวะเด็ก

ให้การบริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคทางเดินปัสสาวะเด็ก
บริการตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินปัสสาวะในเด็ก
  • 1.การซักประวัติ และตรวจร่างกายอย่างละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินปัสสาวะ (Physical Examination by Urologist)
  • 2.การตรวจปัสสาวะเพื่อหาว่ามีเลือดหรือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (Urine Analysis)
  • 3.การเก็บปัสสาวะตรวจเพาะเชื้อทางห้องปฏิบัติการ (Urine Culture)
  • 4.การตรวจ X-ray ฉีดสีเข้าหลอดเลือดดำ (Intravenous Pyelography - IVP) และเมื่อสีขับเข้ากระเพาะปัสสาวะ แพทย์จะสามารถเห็นความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ
  • 5.การตรวจเอกซเรย์พิเศษ เพื่อดูจากทำงานของกระเพาะปัสสาวะในการขับปัสสาวะ (Voiding Cystourethrogram) ซึ่งเป็นการดูว่า กระเพาะปัสสาวะสามารถขับปัสสาวะได้ดีเพียงไร และมีการไหลย้อนกลับของปัสสาวะ (Reflux) ขึ้นไปยังบริเวณไตบ้างหรือไม่ โดยการใส่สายสวนปัสสาวะเข้าไปในท่อปัสสาวะ และใส่สีที่สามารถเอกซเรย์เห็นได้ จากนั้นรังสีแพทย์จะทำการดูว่า มีสีไหลย้อนขึ้นผิดปกติหรือไม่ และการหดตัวของกระเพาะปัสสาวะเป็นอย่างไร
  • 6.การตรวจอัลตราซาวด์ระบบทางเดินปัสสาวะ เพื่อดูความผิดปกติ (Ultrasound KUB System)

บริการด้านการรักษาโรคทางเดินปัสสาวะในเด็ก รับปรึกษาปัญหาเด็กปัสสาวะผิดปกติหรือติดเชื้อทางเดินปัสสาวะทั่วไป