ศูนย์ครรภ์คุณภาพ

ศูนย์ครรภ์คุณภาพ

 • โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

  โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์  (Gestational Diabetes) เป็นโรคเบาหวานชนิดหนึ่ง ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกระยะของการตั้งครรภ์  ส่วนใหญ่มักถูกวินิจฉัยในช่วงสัปดาห์ที่ 24-28 ของการตั้งครรภ์  เกิดจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเนื่องจากร่างกายไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลิน  (Insulin) ได้เพียงพอ สามารถส่งผลเสียต่อมารดาและทารกได้

 • ความรู้และการปฏิบัติตัวความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์

  ความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์ คืออะไร    คือ ภาวะที่มีความดันโลหิตสูง (> 140/90 มิลลิเมตรปรอท) หลังอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ โดยไม่มีประวัติความดันโลหิตสูงเรื้อรังมาก่อน ร...
 • เสี่ยงแค่ไหน? เมื่อท้องในวัย 35+

       ด้วยไลฟ์สไตรของผู้หญิงยุคใหม่ ทำให้ส่วนใหญ่แต่งงานช้าลงพร้อมตั้งครรภ์เมื่อเข้าสู่วัย 35 อัพ ซึ่งการตั้งครรภ์ตอนอายุมาก นับว่าเพิ่มโอกาศเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อกา...
 • อาหารสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตร

       การรับประทานอาหารสำหรับคุณแม่ในระยะตั้งครรภ์และให้นมบุตร เป็นสิ่งสำคัญที่ร่างกายต้องการ ทั้งปริมาณอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการสูงสำหรับผลิตน้ำนมเลี้ยงบุตรได้เพียงพอ รวมทั้งเสริมสร้าง...
 • คุณแม่ตั้งครรภ์ อายุต่ำกว่า 35 ปี ใช่ว่าจะไม่มีความเสี่ยง ดาวน์ซินโดรม!!!!

     ในแต่ละปีประเทศไทยมีหญิงตั้งครรภ์กว่า 800,000 ราย ในจำนวนนี้ให้กำเนิดทารกที่เป็นดาวน์ซินโดรมประมาณ 800-1,000 ราย นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้แนะนำให้คำปรึกษาหญิงท...
 • เพราะแต่ละช่วงวัย ของการตั้งครรภ์ มีความเสี่ยง “ดาวน์ซินโดรม” ที่แตกต่างกัน

  กลุ่มอาการดาวน์คืออะไร กลุ่มอาการดาวน์ (Down syndrome) หรือเด็กดาวน์นั้น เป็นโรคทางกรรมพันธุ์แต่กำเนิด ที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม คู่ที่ 21 เด็กกลุ่มนี้จะมีปัญหาสุขภาพหลายอย่าง และมีอายุขัยเฉ...