ศูนย์ตรวจการนอนหลับ

อย่าปล่อยให้การนอนหลับของคุณส่งปัญหาแก่คนข้างกาย "นอนกรน" ไม่เพียงแต่รบกวนคนข้างกาย ยังเสี่ยงต่อภาวะ "หยุดหายใจ" ขณะหลับแต่อาจเป็นสัญญาณอันตรายไปสู่โรคอื่นๆ โรงพยาบาลนนทเวชบริการรับการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะขาดอ็อกซิเจนขณะหลับ ซึ่งเป็นสาเหตุของการนอนกรน โดยจะทำการทดสอบการนอนกรน (Sleep Test) โดยทำการรักษาตั้งแต่เริ่มแรกไปจนถึงระยะที่ได้รับการผ่าตัด ซึ่งการผ่าตัดชนิดนี้ จะทำในคนที่มีภาวะเพดานในช่องปากอ่อนผิดปกติ สำหรับการผ่าตัดนี้ ส่วนมากจะทำในกรณีที่เป็นมากเท่านั้น

ขอบเขตการให้บริการ ศูนย์ตรวจการนอนหลับ

   “การนอนหลับ” เป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดที่จะทำให้ร่างกายได้พัก ส่งผลให้การทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย จิตใจเป็นไปอย่างปกติ และมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าวการนอนไม่เพียงพอหรือนอนไม่มีคุณภาพย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพ การดำเนินชีวิต และอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ความผิดปกติเกี่ยวกับการนอนมีหลายปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหานอนไม่หลับ ปัญหาการนอนหลับไม่มีคุณภาพ ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะง่วงนอนกลางวัน

ภาวะนอนกรนหยุดหายใจ เป็นปัญหาหนึ่งซึ่งพบได้บ่อย ปัญหาดังกล่าวนอกจากทำให้รบกวนการนอนหลับของเพื่อนร่วมห้องแล้วยังทำให้ผู้ป่วยมีภาวะหายใจแผ่ว หยุดหายใจ ทำให้สะดุ้งตื่นบ่อย และสมองขาดออกซิเจน ซึ่งส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน อัมพาต ขาดสมาธิ ความจำสั้น ง่วงนอนกลางวัน หรือหลับใน อาจนำมาซึ่งอุบัติเหตุขณะขับรถและเสียชีวิตได้

เหตุใดการนอนไม่มีคุณภาพจึงเป็นอันตรายสำหรับบางคน?

     การนอนกรนคงไม่เป็นอันตรายหากไม่ได้มีภาวะหายใจแผ่วหรือหยุดหายใจ สามารถเกิดขึ้นได้ขณะหลับกับผู้ที่มีปัญหานอนกรน กลไกดังกล่าวเกิดจากการตีบแคบของระบบทางเดินหายใจส่วนต้น ซึ่งเป็นมากขณะหลับ ผลที่ตามมาคนไข้มักจะสะดุ้งตื่นจากภาวะออกซิเจนต่ำ หรืออากาศเข้าปอดที่ลดลงบางครั้งอาจมีอาการคล้ายสำลักน้ำ ซึ่งผลต่อสุขภาพมีหลายประการดังที่ได้กล่าวไป

การหายใจปกติ
ภาวะนอนกรน หยุดหายใจเนื่องจากทางเดินหายใจตีบแคบ
อากาศสามารถเข้าสู่ปอดผ่านภาวะระบบทางเดินหายใจ อากาศไม่สามารถไหลเข้าสู่ปอด เนื่องจากมีการตีบแคบของทางเดินหายใจส่วนต้น
การตรวจสุขภาพการนอนหลับ (Sleep test ) คืออะไร

     การตรวจสุขภาพการนอนหลับ เป็นการตรวจเพื่อวิเคราะห์การทำงานระบบต่าง ๆ ของร่างกายระหว่างการนอนหลับ  เช่น ระบบการหายใจ  ระดับออกซิเจนในเลือด  การทำงานของคลื่นไฟฟ้าสมอง คลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการเคลื่อนไหว รวมถึง ศึกษาพฤติกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นขณะหลับ ปัจจุบันถือว่าเป็นการตรวจมาตรฐานสากล สำหรับการวินิจฉัยความผิดปกติขณะนอนหลับ จะทำการวัดตลอดทั้งคืน อย่างน้อยประมาณ 6-8 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเวลาปกติของการหลับของคนทั่วไป ระยะเวลาที่นอนหลับถ้าน้อยกว่า 6 ชั่วโมง ผลที่ได้จะเชื่อถือได้น้อย ผลการตรวจการนอนหลับที่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลการวัดระดับความลึกของการนอนหลับอาจจะผิดพลาดได้ ต้องมีแพทย์หรือเจ้าหน้าที่มีความชำนาญในการอ่านคลื่นสมอง ตรวจเช็คผลซ้ำอีกครั้งด้วยจึงจะเชื่อถือได้

   เมื่อไหร่ควรรับการตรวจ Sleep test
   Sleep test ควรตรวจเมื่อเกิดอาการ

     - ผู้ที่มีปัญหานอนกรนดังผิดปรกติ
     - ตื่นนอนตอนเช้าด้วยความอ่อนล้าไม่สดชื่น
     - ปวดมึนศีรษะต้องการนอนต่ออีกเป็นประจำ
     - มีอาการง่วงนอนกลางวันมากผิดปรกติ ทั้ง ๆ ที่ได้นอนอย่างเพียงพอแล้ว
     - หายใจขัด หรือหายใจไม่สะดวกขณะนอนหลับ  อาจมีอาการคล้ายสำลักน้ำลาย
     - มีอาการหายใจลำบาก หายใจแรงเหมือนขาดอากาศหลังจากหยุดหายใจ
     - นอนกัดฟัน หรือ นอนละเมอ นอนฝันร้าย สะดุ้งตื่นเป็นประจำ
     - ความดันโลหิตสูง ซึ่งยังหาสาเหตุได้ไม่ชัดเจน

     - ตื่นนอนกลางดึกโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือปัสสาวะกลางดึกโดยไม่ทราบสาเหตุ

     รีบปรึกษาแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจการนอนหลับ (Sleep Test) เพื่อคุณภาพการนอนหลับของคุณ ศูนย์ตรวจการนอนหลับ (Sleep Lab Center) โรงพยาบาลนนทเวช พร้อมให้บริการโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การนอนหลับ อายุรกรรมระบบประสาท อายุรกรรมระบบทางเดินหายใจ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโสต ศอ นาสิก